'Het is zo mooi om te zien hoe een gezin weer opbloeit’

'Het is zo mooi om te zien hoe een gezin weer opbloeit’

“We merken dat er allerlei problemen spelen bij migrantengezinnen. Er gaat bijvoorbeeld vaak iets mis in de opvoeding. We willen tips en trucs meegeven zodat de gezinnen meer lol hebben met elkaar.”

Zuid-Holland, Den Haag

2018
12.500,=

Aan het woord is projectleider Rayen Pall van Stichting Sense Foundation uit Den Haag. “Onze stichting biedt vrouwen en kinderen de kans om zich te ontwikkelen voor een betere positie in de maatschappij. De opvoeding is een gevoelig onderwerp. We krijgen soms ook felle reacties, maar als je successen boekt in bepaalde gezinnen, dan verspreidt het zich vanzelf en zie je dat gezinnen zich openstellen om een stukje hulp te accepteren.”

Op hun gemak

Door het project Verbondenheid en Sociale Cohesie door Vrouwen krijgen gezinnen steun van vrouwelijke vrijwilligers die zelf grotendeels ook een migrantenachtergrond hebben. “De vrouwen spreken de taal. De deelnemers voelen zich daardoor beter begrepen en op hun gemak.” Er zijn vrijwilligers met verschillende specialisaties. De een weet wat meer over financiën of het schoolsysteem, de ander over welzijn of gezondheid.

Openstellen

De vrijwilligers komen bij de mensen thuis en organiseren informatieavonden. “In eerste instantie gaat het altijd over de kinderen, maar naarmate het contact toeneemt, zie je dat er meer speelt. Vaak zijn er spanningen in het gezin, ook al proberen ze dat geheim te houden. Mensen uit bijvoorbeeld Turkije en Afrikaanse landen hebben het niet graag over hun privéleven.”

Familiair

“Toch proberen we subtiel over van alles te praten, onder het genot van een kopje koffie met gebakje. Beetje bij beetje stellen zij zich open om problemen te bespreken. Onze inzet is dus heel laagdrempelig en informeel. Het zijn geen officiële huisbezoeken. Vaak zijn het vrijwilligers die zij kennen of ook uit hun gemeenschap komen. Dat maakt het een beetje familiair.”

Hulp vragen

“De vrijwilligers komen eens in de twee weken bij elkaar om te praten over de gezinnen. Ze kijken samen wat ze voor het gezin kunnen doen. Als ze er niet uitkomen, dan vragen we hulp aan andere organisaties.”

Man des huizes

Volgens Rayen is het belangrijk om de man des huizes erbij te betrekken. “In deze gezinnen heerst vaak een andere hiërarchie. De man heeft het laatste woord. Door hen goed te informeren hopen we dat ze meedoen.”

Liefdevol opvoeden

De vrijwilligers willen onder meer laten zien wat liefdevol opvoeden is. “Dat is iets anders dan ze gewend zijn. Wij denken dat het niet nodig is om een kind hardhandig op te voeden. Dat past ook niet in de Nederlandse samenleving. We geven ze een stukje begeleiding zodat ze openstaan om anders met hun kinderen om te gaan.”

Gelukkiger

“Het is zo mooi om te zien hoe een gezin weer opbloeit. Het zijn vaak hele simpele dingen waardoor ze meer plezier met elkaar hebben. Met als gevolg dat de kinderen er ook beter van worden. Daardoor presteren ze beter op school en verandert hun gedrag. Iedereen in het gezin wordt eigenlijk een stukje gelukkiger.”

Tip

Rayen heeft een tip voor andere initiatiefnemers die subsidie willen aanvragen. “Zorg dat je je doelen goed voor ogen hebt en schrijf je project zo helder mogelijk op.”

Het Oranje Fonds steunt het project met € 12.500,=.

Meer informatie over Stichting Sense Foundation.
Lees ook over andere gesteunde initiatieven.

Ja, ik blijf graag op de hoogte

Ja, ik blijf graag op de hoogte