‘In het Open Huis vallen verschillen tussen mensen weg’

‘In het Open Huis vallen verschillen tussen mensen weg’

‘Het Open Huis betekent alles voor mij. Het is een warm nest. Een gezellige plek, waar ik met mensen kan praten die me verder helpen. Ook leer ik zelf er voor anderen te zijn door soep te maken en andere mensen te bezoeken.’

Noord-Holland, Haarlem

2018
25.000,=

Zo belangrijk is Het Open Huis in Haarlem voor vaste bezoeker Cor. ‘We willen ook echt een thuis zijn’, zegt coördinator Berend Gunnink. ‘Een veilige plek waar je bij wijze van spreken je schoenen uittrapt en lekker op de bank neerploft. Waar je anderen ontmoet en waar je als het nodig is ook hulp kunt krijgen.’

Thuis in de wijk

Schalkwijk in Haarlem is een naoorlogse wederopbouwwijk. Zowel de allochtone als de autochtone inwoners komen overal vandaan. ‘Het is geen volkswijk in de zin dat generatie op generatie er al jaren woont en dat iedereen elkaar kent. Die structuur is er niet. Je hebt hier veel sociale huurwoningen. Met bijkomende problematiek. Zo is er bijvoorbeeld eenzaamheid, onbegrip naar andere culturen en hebben veel mensen financiële problemen.’ 

Ontmoeten

‘Wijkbewoners kunnen elkaar in Het Open Huis ontmoeten. Veel wordt gedaan door vrijwilligers. Er is een inloop, maar je kunt ook mee-eten met buurtmaaltijden of gebruikmaken van de kledingwinkel. Of even gezellig koffie drinken en kletsen. Wat ik zelf zo goed vind, is dat niemand aan elkaar vraagt “Wat voor werk doe je?”. Daar gaat het hier niet om. De verschillen tussen mensen vallen weg. Het is eerder “Hoe gaat het met je vrouw en kinderen?”. 

Zorg

Zet je ‘Andere activiteiten in Het Open Huis zijn meer gericht op zorg. Zoals taallessen en huiswerkbegeleiding. Onze bezoekers zijn vaak zorgmijdend. Er is 2 keer in de week een inloopspreekuur, waar ze op een laagdrempelige manier met een hulpvraag terecht kunnen. Omdat we onderdeel zijn van Stichting Ontmoeting, beschikken we ook over professionele ambulante woonbegeleiding.’

Opknappen

‘Het Open Huis zit in een oud schoolgebouw dat is ingericht met oud meubilair. Aan het plafond hangen TL-buizen, de vloer is van oud zeil en de stoelen zijn gammel. Met het geld van het Oranje Fonds kunnen we het gezellig maken. Zo hebben we al sfeervolle lampen, wordt er binnenkort een nieuwe vloer gelegd en krijgen we een grote stamtafel. We krijgen hulp van heel veel vrijwilligers. We gaan de inloopzaal aanpassen, zodat die straks geschikt is voor meerdere activiteiten. We doen het gelijk goed, want dan kunnen we de komende jaren vooruit!’ 

Meer informatie over Het Open Huis

Ja, ik blijf graag op de hoogte

Ja, ik blijf graag op de hoogte