‘Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen’

‘Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen’

‘Ik heb veel geleerd hoe ik kan spreken. Ik vind spreekles leuk en belangrijk, want ik wil Nederlandse mensen begrijpen. En als ik goed spreek, kan ik sneller werk vinden.’

Zuid-Holland, Den Haag

2017
50.000,=

Ahmad is cursist Spreekvaardigheid bij Taal aan Zee. Bij deze cursus leren vluchtelingen, asielzoekers en andere migranten beter Nederlands te spreken. ‘De behoefte is enorm’, zegt directeur Ingrid Suasso de Lima de Prado. ‘De taal kunnen spreken is ook een van de allerbelangrijkste voorwaarden om je te kunnen redden in onze maatschappij.’

SpreekTaal

‘We gebruiken de lesmethode SpreekTaal. Hierbij komen thema’s aan de orde die dicht bij de mensen staan. Bijvoorbeeld werk of gezondheid. Bij de cursus horen ook buitenschoolse opdrachten. Dan kunnen de deelnemers het Nederlands spreken in de praktijk uitproberen. Maak eens kennis met je buurman, zou zo’n opdracht kunnen zijn.’

Deelnemers

‘De spreekvaardigheidslessen zijn 1 keer in de week in groepjes van 10 tot 15 personen. Persoonlijke aandacht is belangrijk. De indeling van de groepjes is afhankelijk van het taalniveau. Het maakt niet uit of je man of vrouw bent, jong of oud of wat je land van herkomst is. Syriërs, Eritreeërs, Somaliërs, iedereen zit door elkaar. En dat heeft een heel groot voordeel: de voertaal is automatisch Nederlands.’

Vrijwilligers

‘De lessen worden gegeven door vrijwilligers. Het is prettig als iemand een onderwijsachtergrond heeft, maar het is zeker niet noodzakelijk. In een intakegesprek kijken we of het lesgeven bij iemand past en wat de motivatie is om dit te willen doen. Uiteraard zorgen we voor training en is er begeleiding.’

Andere locatie

‘Toen we vorig jaar naast Nederlandse les ook spreekvaardigheid gingen aanbieden, was het meteen een groot succes. Er stonden al gauw meer dan 100 mensen op de wachtlijst. Daarom willen we uitbreiden. Onze ambitie is 100 tot 150 deelnemers per jaar te bedienen. Daar hebben we gemiddeld 15 extra vrijwilligers per jaar voor nodig en extra ruimte.’

Buiten de regio

‘Van de gemeente Den Haag ontvangen we subsidie voor onze activiteiten die zich richten op vluchtelingen en asielzoekers in Den Haag. Dankzij de steun van het Oranje Fonds kunnen we Spreekvaardigheid begin 2018 verder uitbreiden en ook gaan aanbieden buiten Den Haag, bijvoorbeeld aan het asielzoekerscentrum Rijswijk of elders. Daar zijn we blij mee. We kunnen onze expertise nu breder inzetten: voor vluchtelingen en asielzoekers in de regio.’

Het Oranje Fonds steunt gedurende 3 jaar. Het eerste jaar met € 50.000,=.
Meer informatie over Taal aan Zee

 

Ja, ik blijf graag op de hoogte

Ja, ik blijf graag op de hoogte