‘Eigenlijk zijn de vrijwilligers en vluchtelingen één familie’

‘Eigenlijk zijn de vrijwilligers en vluchtelingen één familie’

“Toen ik hier net woonde, had ik niet eens geld om eten te kopen. Door voedselpakketten kon ik toch een maaltijd maken. Er waren steeds meer gezinnen die zich meldden en de pakketten werden steeds groter.”

Noord-Holland, Haarlem

2018
30.000,=

De Syrische Mohanad (29) leerde zo coördinator Myrna Bockhoudt kennen, die later coördinator vrijwilligers en vluchtelingen werd bij Stem in de Stad. Als hij over Myrna vertelt, straalt de positiviteit ervan af.

“Veel mensen proberen behulpzaam te zijn maar zij vraagt vluchtelingen wat ze echt nodig hebben. Dat is een groot verschil. We begonnen samen te werken aan projecten. Als ze een project leidt, heeft ze altijd vluchtelingen in haar team. Ze is een van ons nu”, zegt hij lachend.

Coördinatie

“Een paar jaar geleden was hier in Haarlem een noodopvang voor vierhonderd vluchtelingen in de voormalige gevangenis De Koepel”, legt Myrna uit. “Een heleboel mensen in de stad wilden iets voor hen betekenen. Er kwamen allerlei initiatieven op gang zoals taalles, fietsles, samen koken, samen de stad in. Maar het geheel was onoverzichtelijk en er was geen professionele begeleiding. Ik werd toen gevraagd de coördinatie op me te nemen.”

Behoefte

Precies op dat moment ging de noodopvang dicht, maar de vluchtelingen die een status kregen bleven en de vrijwilligers ook. Dus toen ging ik me daarop richten. Ik bracht in kaart wat er was, maar keek ook naar de behoefte van de statushouders. Mensen kunnen wel een cursus punniken aanbieden, maar als daar geen vraag naar is dan is dat zonde voor beide partijen.”

Begeleiding

“Enerzijds ben ik er dus voor de statushouders, anderzijds voor de hulpvaardige vrijwilligers. Ik help hen zodat zij iets aanbieden waar de nieuwe Nederlanders echt iets aan hebben. Daarnaast bied ik begeleiding. Iemand vertelde bijvoorbeeld dat hij eerst met een statushouder naar een museum ging en vervolgens zijn administratie deed. Dat was hij helemaal niet van plan.”

Diner als dank

Mohanad, en andere vluchtelingen, wilden graag iets terugdoen. Ze namen het initiatief om de gastvrije Haarlemmers te bedanken met een diner. “Ze lieten me weten dat ze hun talenten wilden benutten”, vertelt Myrna. "De organisatie lag in hun handen. Ik faciliteerde alleen de ruimte en middelen. De avond was een succes. Samen eten verbindt.”

Theatergroep

Nog steeds ontstaan er nieuwe initiatieven, ook vanuit andere projecten bij Stem in de Stad “Bijvoorbeeld  een praathuis voor conversatie en ontmoeting, een theatergroep voor vluchtelingen en expats, een vrouwencafé op initiatief van een vluchteling en een kenniscafé voor vrijwilligers. Er gebeuren zoveel mooie dingen.” 

Autorijlessen

Een bijzonder project zijn de autorijlessen voor statushouders. “Ze vertelden dat het bij het vinden van een baan vaak stukloopt omdat ze geen Nederlands rijbewijs hebben. Bij deze pilot zijn vijftien mensen zelf verantwoordelijk voor hun theorie-examen. Degene die slaagt, krijgt van ons vijf autorijlessen. Meestal hebben ze er tien nodig. Wie zijn rijbewijs haalt, krijgt het examengeld terug. Inmiddels hebben vier mensen al een baan.”

Nuttig en waardevol

Myrna schakelt ook vaak statushouders in als vrijwilliger. “Ze bieden zelf iets aan of ik vraag ze te helpen, bijvoorbeeld bij een verhuizing. Zo ontstaan er allerlei nieuwe initiatieven waarbij ze zelf heel actief zijn. Ze vinden het fijn om zich weer nuttig en waardevol te voelen. Het zet hen weer in hun kracht. Uiteindelijk moet je ook toewerken naar de zelfredzaamheid van de vluchtelingen.” 

“Ik hoop dan ook dat nieuwe statushouders ons weten te vinden en de integratie een stuk sneller zal gaan. We willen ze heel graag helpen met het opbouwen van een eigen leven. Daarnaast ondersteunen we de vrijwilligers zodat ze zo lang mogelijk gemotiveerd blijven. We kunnen niet zonder hen. Eigenlijk zijn we met z’n allen een soort familie.”

Tip

Voor het indienen van een aanvraag voor financiële steun adviseert Myrna de tijd te nemen. “Zorg dat je goed weet waar je naartoe gaat. En kijk vooral naar de behoefte. Je kunt van alles doen, maar als er geen vraag naar is dan is het zonde van het geld en van de energie.”

Het Oranje Fonds steunt met € 30.000,=. Dat geld gaat naar personeelskosten, ondersteuning van de vrijwilligers, het rijlessenproject, een roadmap voor nieuwe Haarlemmers en deskundigheidsbevordering voor de vrijwilligers.

Meer informatie over Stichting Stem in de Stad.
Lees ook over andere gesteunde initiatieven. 

Ja, ik blijf graag op de hoogte

Ja, ik blijf graag op de hoogte