‘Dove vluchtelingen hebben ook recht op een plek in de maatschappij’

‘Dove vluchtelingen hebben ook recht op een plek in de maatschappij’

“Een van de cursisten is een dove vluchteling van 23 jaar. Hij is heel beschermd opgevoed en heeft nooit op eigen benen gestaan. Hij is zelfs nooit naar school geweest. Zijn horende broer en zus gaan overal naartoe, maar hij niet. Hij wil zelfstandig zijn en is daar nu hard voor aan het vechten. Bij ons leert hij hoe hij zich kan redden in onze samenleving.”

Zuid-Holland, Rotterdam

2017
48.000,=

De man doet mee aan het project taalverwerving voor dove vluchtelingen. “Zij hebben ook recht op meeparticiperen in de maatschappij. Maar als ze de Nederlandse gebarentaal niet kennen, dan lukt dat niet. Wij willen ze uit hun sociaal isolement halen”, vertelt bestuurslid Gera Vonk-Huisjes van Stichting Welzijn Doven Rotterdam (SWeDoRo) via een gebarentolk.

Uniek

“Een dove vluchteling uit Ethiopië klopte bij ons aan omdat hij behoefte had aan contact. Hij woonde al een tijdje hier maar kon de taal niet volgen. Hij wilde graag Nederlands leren maar moest dan eerst de gebaren onder de knie krijgen. Zo is het idee ontstaan. Het programma is uniek in Nederland. Er is veel interesse. We hebben al een wachtlijst.”

Nederlands leren

“Net als bij gesproken taal heeft ieder land zijn eigen gebarentaal. Bepaalde gebaren zijn internationaal maar de taal is wel heel anders. Tijdens dit traject leren ze eerst de Nederlandse gebarentaal. Dan volgt het geschreven Nederlands. Daarna gaat het om verdieping. Denk aan boeken lezen en het volgen van ondertiteling op televisie.”

Buddy

Ondertussen hebben ze ook contact met dove Nederlanders en elkaar. Daarnaast krijgen ze een buddy. “Het buddyproject draait om verschillende dingen die te maken hebben met het vergroten van de zelfstandigheid. Hoe ga je met elkaar om? Hoe reis je met het ov? Hoe vraag je een gebarentolk aan? De vrijwilliger, die de gebarentaal beheerst, helpt met praktische zaken zodat ze zich kunnen redden in de maatschappij.”

Themabijeenkomsten

Ook zijn er wekelijkse themabijeenkomsten. Dan komt bijvoorbeeld een maatschappelijk werker wat vertellen over hulpverlening voor doven. “Of we gaan samen winkelen, boodschappen doen of reizen met het openbaar vervoer.” Tot slot lopen de vluchtelingen stage bij SWeDoRo. “Zo kunnen ze hun taalvaardigheid verbeteren en zichzelf verder ontwikkelen. Je ziet uiteindelijk hoe ze stap voor stap vooruit komen.”

Culturele verschillen

Volgens Vonk-Huisjes zijn de verschillen tussen de culturen groot. Sommige doven werden in het land van herkomst volledig buiten de maatschappij geplaatst. “Zo heeft die man van 23 een heel ander niveau dan een 26-jarige vrouw uit Rusland die meedoet. Hij moest thuis koken en schoonmaken. Voor hem heeft de cursus grote impact en lijkt het een sneltrein, terwijl het voor de Russin niet snel genoeg kan gaan.”

Goed en veilig gevoel

“Het is soms wel triest om te zien hoe ze zijn betutteld. Dove Nederlanders gaan zelfstandig naar de dokter en weten dat ze een tolk kunnen regelen voor een moeilijk gesprek. Sommige vluchtelingen werden altijd aan de hand genomen. Wij laten ze zien welke mogelijkheden er zijn en dat ze alles zelf kunnen doen. Het belangrijkste doel is ze een goed en veilig gevoel geven en laten weten dat ze in de maatschappij kunnen meedraaien.”

Het Oranje Fonds steunt het project voor drie jaar met € 48.000,=. Dat geld gaat onder meer naar docenten, lokaalhuur, het buddyproject en materiaal zoals laptops.

Meer informatie over Stichting Welzijn Doven Rotterdam.

Lees ook over andere gesteunde initiatieven.

Ja, ik blijf graag op de hoogte

Ja, ik blijf graag op de hoogte