‘Als huisuitzetting dreigt, heb je echt een probleem’

‘Als huisuitzetting dreigt, heb je echt een probleem’

“Iemand kan zo in de schulden raken. Denk aan mensen die hun baan kwijtraken of door een scheiding opgezadeld zitten met een schuld. Het kan iedereen gebeuren. We willen voorkomen dat de problemen nog erger worden.”

Zeeland, Middelburg

2017
12.650,=

Aan het woord is voorzitter Hans van Poll van Stichting Schuldhulp Middelburg. “Bij een bijeenkomst enkele jaren geleden van de landelijke vereniging SchuldHulpMaatje bleek dat in Zeeland en West-Brabant sprake was van een blinde vlek. Dat kwam helaas niet omdat het hier zou meevallen met de schuldproblematiek. Op initiatief van vijf Middelburgse kerken werd de stichting opgericht. We zijn net met het project SchuldHulpMaatje begonnen.”

Orde

“Met SchuldHulpMaatje bieden vrijwillige maatjes hulp aan mensen die te maken hebben met (dreigende) schulden. Het gaat niet om gebruikelijke schulden als een hypotheek, maar problematische schulden waarbij iemand na verloop van tijd door de bomen het bos niet meer ziet. Dan stapelen de rekeningen zich op en wordt het van kwaad tot erger. En dan een huisuitzetting dreigt, heb je echt een probleem.”

Mentaliteitsverandering

“Wij willen voorkomen dat iemand in de schuldsanering komt. Het maatje helpt mee orde op zaken te stellen.” Samen kijken ze naar de administratie. “Die is vaak niet bijgehouden en wordt weer in orde gemaakt. Daarnaast helpen we de mensen de weg te vinden naar de juiste instanties. Maar het gaat ook om mentaliteitsverandering en budgetbeheer. Zo leren de hulpvragers dat ze uitgaven moeten afstemmen op inkomsten.”

Vertrouwenspersoon

Het maatje komt thuis over de vloer. “Zolang het nodig is biedt de vrijwilliger hulp en een luisterend oor. Hij is echt een vertrouwenspersoon en ondersteunt waar nodig. Het maatje heeft trouwens een training gevolgd. Onlangs heeft de wethouder diverse certificaten uitgereikt."

Twee kanten

Het maatje gaat nooit op de stoel van de betrokken persoon zitten. De hulpvrager gaat zelf aan de slag. Het moet dus wel van twee kanten komen. Er worden dan ook protocollen ondertekend, zodat iedereen zich aan de afspraken houdt. Als iemand niet wil, dan houdt het op.”

Schaamte

Van Poll benadrukt dat mensen die uit de schulden zijn gekomen niet aan hun lot worden overgelaten. “We blijven ze begeleiden. Maar helaas zullen we nooit een schuldenvrije maatschappij krijgen. We hopen dat mensen, die misschien nog niet eens in de gaten hebben dat ze risico lopen, bijtijds ontdekken dat ze iets moeten ondernemen. En dan geen schaamte voelen om hulp te vragen.”

Het Oranje Fonds steunt met € 12.650,=, verspreid over drie jaar. Dat geld wordt gebruikt voor trainingskosten, lesmateriaal, opleiding van de maatjes, organisatiekosten en bijscholing.

Meer informatie over Stichting Schuldhulp Middelburg.

Lees ook over andere gesteunde initiatieven.

Fotocredit: Communicatiebureau Peter Vrancken, Vlissingen

Ja, ik blijf graag op de hoogte

Ja, ik blijf graag op de hoogte