Historie

Het Oranje Fonds is in 2002 ontstaan toen het als cadeau van alle Nederlanders werd aangeboden aan Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima ter gelegenheid van hun huwelijk. Zij zijn ons beschermpaar en zeer betrokken bij het fonds en ons werkveld.

placeholder

In het oprichtingsjaar is het Oranje Fonds gefuseerd met het Juliana Welzijn Fonds, dat al sinds 1948 binnen de sociale sector werkzaam was. Als Koningin Juliana Fonds was het in 1948 zelf ontstaan uit het in Londen in 1944 opgerichtte Wederopbouwfonds Nederlands Volksherstel. De BankGiro Loterij was meer dan veertig jaar de belangrijkste bron van inkomen van het Juliana Welzijn Fonds en later van het Oranje Fonds. Vanaf 2006 profileert de BankGiro Loterij zich nadrukkelijk als loterij voor cultuur. Het Oranje Fonds maakt dan de logische overstap naar de Nationale Postcode Loterij, die een nieuwe tak toevoegt aan haar profiel: sociale verbinding in Nederland.

Het Koninklijk paar bezoekt regelmatig projecten die door het Oranje Fonds worden ondersteund. Daarnaast reikt Koningin Máxima jaarlijks de Appeltjes van Oranje uit en is het Koninklijk paar aanwezig bij feestelijke momenten zoals de start of de afsluiting van enkele programma's.

Tijdlijn van 1944 tot nu

1944

In Londen wordt tijdens de de wederopbouw in reeds bevrijd zuidelijk Nederland het Fonds Nederlands Volksherstel opgericht onder voorzitterschap van Prinses Juliana.

1948 

Op de dag van haar inhuldiging verbindt Koningin Juliana haar naam aan het Koningin Juliana Fonds, het latere Juliana Welzijn Fonds. Het Fonds wordt actief binnen de sociale sector en helpt bij de wederopbouw van Nederland.

2002 (februari)

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima ontvangen het Oranje Fonds als het huwelijksgeschenk van het Nederlandse volk.  Later dat jaar fuseren het Juliana Welzijn Fonds en het Oranje Fonds.

2003

Koningin Máxima reikt onder grote belangstelling op Paleis Noordeinde de eerste Appeltjes van Oranje uit.

2004 

Samen met het SKaN-fonds (tegenwoordig Kansfonds) is het Oranje Fonds betrokken bij de oprichting van de Samenwerkende Fondsen Nederlandse Antillen en Aruba (tegenwoordig Samenwerkende Fondsen Cariben).

2005 

Het Oranje Fonds lanceert zijn eerste programma: Taalontmoetingen. Geïsoleerde allochtone vrouwen krijgen ondersteuning van vrijwilliger bij taalverwerving en maatschappelijke participatie. Ter gelegenheid van het 25 jarig regeringsjubileum van Koningin Beatrix organiseert het Oranje Fonds haar eerste grote campagne: ‘’Het Koninkrijk Ontmoet’.

2006 

De campagne ‘Het Koninkrijk Ontmoet De Buurt’ versterkt buurtorganisaties door ze met elkaar in contact te brengen. Het Oranje Fonds en Movisie starten onder de noemer ‘Actief Ouder Worden’ een samenwerking om ouderen te stimuleren tot maatschappelijke participatie. Het Oranje Fonds maakt de overstap van de Bankgiro Loterij naar de Nationale Postcode Loterij dat zich richt op een nieuwe tak: sociale cohesie.

2007 

Het eerste Oranje Fonds Groeiprogramma gaat van start. Het programma, ontwikkeld samen met McKinsey & Company biedt 20 deelnemers de kans om hun sociaal initiatief landelijk op te zetten. Start van de campagne Gezocht: Maatjes (m/v) waarin vrijwilligers één op één gekoppeld worden aan deelnemers die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Oranje Fonds start met het werven van donateurs (Vrienden).

2008

Het tegengaan van schooluitval krijgt speciale aandacht binnen het nieuwe Stimuleringsprogramma Mentorprojecten. Het programma wordt opgezet samen met de adviesbureaus Radar en Sardes en de Rijksuniversiteit Groningen. De eerste gezamenlijke Burendag van Douwe Egberts en het Oranje Fonds is een groot succes.

2009

Oranje Fonds wordt mede organisator van de landelijke vrijwilligersdag Make A Difference Day. Op een positieve manier worden talloze nieuwe vrijwilligers betrokken bij sociale initiatieven die wat extra handen kunnen gebruiken.

2010

Make A Difference Day wordt NL DOET en brengt 150.000 vrijwilligers op de been. Tijdens Burendag komen bijna 1 miljoen mensen in actie voor hun buurt. We verwelkomen onze 5000ste Vriend.

2011 

Koningin Máxima lanceert Kinderen maken Muziek met als doel om kinderen in Nederland in groepsverband een muziekinstrument te leren spelen.

2012

Oranje Fonds viert het 10 jarig bestaan met onder andere een speciale uitreiking van de Appeltjes van Oranje waarbij alle oud-winnaars zijn uitgenodigd.

2013

Ter ere van de troonswisseling organiseert het Fonds de zoektocht naar de Oranje Fonds Kroonappels, de mooiste sociale initiatieven van het Koninkrijk. Op 16 mei 2013 ontvingen de 3 winnaars uit handen van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima hun prijs, bestaande uit een Appeltje van Oranje en een geldprijs van €50.000,-.

2014

Tijdens NLdoet gaan naar schatting 325.000 klussers aan de slag bij 8.682 klussen. Om maatschappelijke organisaties te helpen bij hun eigen fondsenwerving organiseert het Fonds enkele provinciale collectes in gemeenten in Overijssel, Utrecht en Zuid-Holland. Er gaan meer dan 1.550 collectanten langs de deuren en het Fonds doet bruikbare kennis en ervaringen op voor een toekomstige landelijke collecte.

2015

Het Fonds gaat naast het geven van financiële steun verder met de ontwikkeling van de kennis- en expertisefunctie om via (nieuwe) kennisformats kennis en ervaring te delen met de achterban. Na twee tests in 2014 organiseert het Fonds de eerste landelijke collecte in de laatste week van april 2015. De totaalopbrengst is bijna € 450.000,=.

2016

Het Oranje Fonds besteedt in 2016 € 30,5 miljoen aan zijn sociale doelstelling, waarvan bijna € 27 miljoen aan directe financiële bijdragen aan ruim 10.000 sociale initiatieven in Nederland en in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

2017

Het Oranje Fonds viert haar 15-jarig jubileum met als motto ‘Morgen is Vandaag’. Het Oranje Fonds ontwikkelde in 2017 drie nieuwe programma’s, namelijk: Samen Ouder, Meer Kansen voor Jongeren en Vrijwillige Zorg in het Gezin. Deze programma’s sluiten aan op de focus op armoede en eenzaamheid. Daarnaast ging in september het programma Meedoen – Samen uit de Armoede van start.

2018

2018 stond voor het Oranje Fonds in het teken van het versterken van de organisatie en het ontwikkelen van een nieuwe strategie. Eind 2018 voerde het Oranje Fonds haar eerste impactmeting uit, hierdoor weet het fonds steeds beter hoeveel impact ze maakt door sociale initiatieven te steunen.

2019

In 2019 heeft het Oranje Fonds weer vele initiatieven kunnen ondersteunen. Het Oranje Fonds wist met de campagnes Appeltjes van Oranje, NLdoet, Burendag en de Oranje Fonds Collecte weer veel mensen te bereiken en te mobiliseren.

2020

In 2020 kwam de wereld tot stilstand door de coronapandemie. In dit jaar, waarin het extra nodig was om er voor elkaar te zijn, heeft het Oranje Fonds extra middelen vrijgemaakt om initiatieven vanuit de samenleving te kunnen ondersteunen. Het Oranje Fonds kon 1413 aanvragen honoreren. In totaal kende het Fonds ruim €20,5 miljoen toe aan sociale initiatieven in ons Koninkrijk en nog eens ruim €2,2 miljoen aan initiatieven in het kader van NLdoet en Burendag.

2021

2021 was wederom een roerig jaar. Door corona maatregelen voelde steeds meer mensen zich eenzaam en doordat bedrijven het moeilijk hadden belanden meer mensen in (diepere) armoede. Daarom richtte het Oranje Fonds in 2021 het Corona Sociaal Herstelfonds op. In samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Nationale-Nederlanden werd er een groot bedrag beschikbaar gesteld voor sociale initiatieven die zich richten op armoede en eenzaamheid.

2022

In 2022 vierde het fonds hun 20-jarig jubileum. Dit jubileum werd groots gevierd met een speciale jubileumuitzending en met een bijzonder interview met, ons beschermpaar, Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima. Daarnaast werd het jubileum gebruikt om initiatieven die in de afgelopen 20 jaar zijn gesteund in het zonnetje te zetten en een podium te bieden. Want sociale initiatieven doen ertoe!