Steun het Oranje Fonds

Een land met meer contact en betrokkenheid. Een fijn land om in te wonen - voor iedereen. Het kan, en het is de droom waar het Oranje Fonds aan werkt.

We steunen honderden initiatieven die contact en betrokkenheid vergroten, overal in Nederland. Ook bij u in de buurt. Van buurthuizen tot projecten die jongeren kansen geven of kwetsbare mensen uit hun isolement halen. Spreekt u dat aan? Sluit u dan aan bij het Oranje Fonds. Het grootste sociale netwerk van Nederland.

Er zijn diverse mogelijkheden, u kunt:

Vriend

Wilt u Vriend worden van het Oranje Fonds?

  • Vanaf € 2,= per maand bent u al Vriend
  • Tweemaal per jaar het magazine Voor Vrienden
  • Elke euro gaat naar sociale projecten.

Word Vriend van het Oranje Fonds

Goed besteed

Alle schenkingen in welke vorm of van welke omvang dan ook, zijn van harte welkom. Er zijn verschillende mogelijkheden maar voor iedere schenking geldt: 100% van uw geld komt terecht bij projecten en organisaties!

Doe een eenmalige gift!

Vrijstelling

Het Oranje Fonds is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’(ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan het Oranje Fonds zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Uw gehele gift komt daarom ten goede aan sociale initiatieven in het Koninkrijk der Nederlanden, temeer omdat wij onze exploitatiekosten uit eigen middelen betalen.

Notariële schenking

Overweegt u een groot bedrag aan het Oranje Fonds te schenken? Dan bieden wij u de fiscaal aantrekkelijke optie van schenken per notariële akte (het gehele bedrag is aftrekbaar van uw inkomensbelasting, er geldt geen drempel). lees meer

Fonds op Naam

Misschien wilt u uw eigen fonds oprichten. Als de doelstelling daarvan binnen het brede terrein van het Oranje Fonds valt, bieden wij u graag onze kennis en ervaring aan. U kunt een Fonds op Naam bij ons instellen. Samen met u bepalen we het doel en wij zorgen er voor dat er jaarlijks goede projecten worden gesteund met uw Fonds op Naam.

Testament

Uiteraard kunt u het Oranje Fonds opnemen in uw testament. Dit kan door middel van een erfstelling of een legaat. Het Oranje Fonds ontvangt dan een vastgesteld percentage (erfstelling) of een bepaald bedrag (legaat) van de erfenis. Uw notaris kan u hierbij adviseren. Per 1 januari 2006 is elke gift aan goede doelen organisaties zoals het Oranje Fonds, vrijgesteld van erfbelasting.

Contactformulier

Voor meer informatie, persoonlijk advies, of een afspraak kunt u vrijblijvend contact opnemen met mevrouw Judith van Kranenburg.

Steun het Oranje Fonds met een eenmalige gift

Wilt u ons direct of eenmalig steunen, klik hier.
U kunt ook zelf een bijdrage overmaken op NL70INGB0000888444 t.n.v. Stichting Oranje Fonds .

Meer weten?

Meld u aan voor de online nieuwsbrief Voor Vrienden.
Heeft u vragen over steun aan het Oranje Fonds? Neemt u contact op via donateursservice@oranjefonds.nl of tel: 0900-4488448.