Nalaten aan het Oranje Fonds

Steeds meer mensen denken na over hun nalatenschap, en wat dit voor een ander kan betekenen. Voor velen een mooie gedachte om te weten dat ze ook na hun overlijden nog iets kunnen bijdragen aan een betere wereld. Misschien zet u dat ook aan het denken over uw nalatenschap. Over wat u zou willen.

Wellicht overweegt u een deel aan een goed doel na te laten. Dan is het goed om te weten dat u, bij het schenken van de nalatenschap aan een goed doel, met een aantal zaken te maken krijgt.

Legaat of erfgenaam?

Als u een goed doel in uw testament wilt laten opnemen, heeft u een aantal opties. U kunt bijvoorbeeld vastleggen dat het Oranje Fonds een percentage van de erfenis ontvangt. Dit doet u door het Oranje Fonds erfgenaam te maken. Maar u kunt ook in een legaat laten vastleggen dat het Oranje Fonds na uw overlijden een deel van uw vermogen ontvangt. Dit kan een geldbedrag zijn, maar bijvoorbeeld ook een huis of een effectenportefeuille.

Oranje Fonds op Naam

U kunt ook nalaten aan een door uzelf opgerichte Fonds op Naam. Door samen met het Oranje Fonds een eigen fonds in te richten (vanaf € 100.000,=), kunt u in grote lijnen zelf bepalen voor welke sociale initiatieven uw nalatenschap wordt gebruikt. Lees hier meer.

Nultarief bij nalatenschap

Het is prettig om te weten dat bij nalatenschappen voor goede doelen de Belastingdienst het zogenoemde nultarief hanteert. Dit betekent dat het goede doel is vrijgesteld van erfbelasting. Onder voorwaarden dat het doel, net als het Oranje Fonds, over een ANBI-status beschikt. Wel zo fijn als u weet dat honderd procent van uw gift naar het goede doel gaat. 

Een prettig gesprek

Overweegt u het Oranje Fonds op te nemen in uw nalatenschap? Dan maken we graag een afspraak voor een vrijblijvend oriënterend gesprek om uw wensen te bespreken. We kijken graag samen met u wat de beste mogelijkheden zijn.

Vraag nu de brochure aan Bel met: 030 23 39 327