Klaar voor de Toekomst

Met het programma ‘Klaar voor de Toekomst’ zetten wij ons in voor het toekomst bestendig maken van sociaal-maatschappelijke initiatieven. In het nieuwe tweejarig programma wordt ingezet op het in gezamenlijkheid versterken van de tien deelnemende organisatie en het bundelen van krachten. 

placeholder

Sociaal-maatschappelijke organisaties zijn onmisbaar voor onze samenleving. Met de hulp van vrijwilligers zetten ze zich dagelijks in voor mensen die geraakt worden door armoede, uitsluiting, eenzaamheid en psychische kwetsbaarheid. Ondanks hun belangrijke rol zien we dat veel organisaties worstelen om het hoofd boven water te houden. Daarom is het noodzakelijk dat we krachten en kennis bundelen om hen te helpen toekomstperspectief te krijgen.  

Verduurzamen van de sector

Tijdens dit verduurzamingsprogramma gaan we samen met ambitieuze organisaties, partners en stakeholders bouwen aan een toekomstbestendige sector. Het programma biedt tien sociaal-maatschappelijke organisaties die een voorbeeld vormen voor andere initiatieven, de kans om zich verder te ontwikkelen en verduurzamen. Dat draagt bij aan de financiële stabiliteit die zij verdienen. In het verduurzamingsprogramma werken we samen met partners en stakeholders die -samen met de deelnemende organisaties- een ontwikkelende rol willen spelen in het verduurzamen van de sector. 


Binnen het programma organiseren we kennisbijeenkomsten en expertsessies, ook krijgen de deelnemers persoonlijke coaching en vindt onderlinge uitwisseling plaats. Deelnemers ontvangen tevens financiering om organisatieversterking te ontwikkelen en uit te voeren. Met de deelnemende organisaties, partners en stakeholders willen we leren hoe verduurzaming van de sector gericht kan worden gestimuleerd.

Aanpak 

Deelnemers binnen het programma worden meegenomen in twee onderdelen: 

 • Organisatieversterking: deelnemende organisaties krijgen beter inzicht in hoe hun organisatie ervoor staat, welke opgaven er zijn en die aangepakt kunnen worden. Het Oranje Fonds organiseert kennisbijeenkomsten en expertsessies, daarnaast krijgen de deelnemers persoonlijke coaching en vindt onderlinge uitwisseling plaats. Deelnemers ontvangen van het Oranje Fonds ook financiering om organisatieversterking te ontwikkelen en uit te voeren. 
 • Krachtenbundeling: tijdens meerdere bijeenkomsten per jaar met stakeholders ontwikkelen we een gemeenschappelijke visie op het vraagstuk. We starten met het delen van onze analyse van verduurzaming. Samen gaan we leren welke stappen zinvol zijn en formuleren we een agenda.

Deelnemers

 1. Lansco
 2. Noorderpark
 3. Voice of all women
 4. Quiet NL
 5. VIP voor elkaar
 6. De werkmakers
 7. Jong Pit
 8. Netwerk DAK
 9. Het begint met Taal
 10. Gaveborg