Impuls Herstel Dichtbij

40% van de Nederlanders krijgt ooit te maken met psychische klachten. Depressies, eetstoornissen, angststoornissen, psychose en verslavingsproblematiek leiden tot sociale problemen. De coronacrisis deed er nog een schepje bovenop. Maar de wachtlijsten bij de GGZ zijn lang.

Het is niet meer mogelijk om een aanvraag te doen bij de impuls Herstel Dichtbij.

De Impuls is bedoeld als een stimulans voor organisaties die zich voor de eerste keer serieus willen richten op mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dat kunnen bijvoorbeeld brede gemeenschapsaccommodaties zijn zoals buurtcentra en dorpshuizen, maar ook jongerencentra, bibliotheken, buurttuinen of inloophuizen voor onder meer kankerpatiënten of mensen met dementie (en hun naasten). Door het realiseren van ontmoetingsplekken en -activiteiten voor mensen die psychisch kwetsbaar zijn, kan verergering van psychische klachten en verdere vereenzaming van buurtbewoners voorkomen worden en kan het (opnieuw) meedoen in de samenleving bevorderd worden. Daarnaast kan psychische problematiek beter bespreekbaar worden gemaakt.

De Impuls is onderdeel van het programma Herstel Dichtbij – Samen voor Mentale Gezondheid, een gezamenlijk initiatief van het Oranje Fonds en MIND. Er is binnen de Impuls ruimte voor circa 25 projecten. Naast het beschikbaar stellen van een financiële bijdrage van maximaal € 5.000, wordt er een inspiratiedag voor de deelnemers georganiseerd.

De Impuls heeft in 2023 voor het eerst plaatsgevonden. Een greep uit de aansprekende projecten die vorig jaar een bijdrage kregen:

 • Groei Maar in Santpoort-Noord maakt het mogelijk dat psychisch kwetsbare buurtbewoners integreren in buurtcommunities door middel van het telen van biologische groenten in een buurtkas. Samen tuinieren zorgt ervoor dat mensen met een psychische kwetsbaarheid kunnen deelnemen aan een groter geheel, waardoor hun mentale gezondheid verbetert.
 • Huis van de Wijk Villa Vonk in Rotterdam organiseert met het project “Villa Vrolijk” wekelijks een creatieve middag met lunch voor wijkbewoners met depressieve gevoelens en sombere gedachten die de neiging hebben veel thuis te blijven. 
 • De Gele Berg is een kinderboerderij in een bosrijke omgeving net buiten de dorpskern van Rucphen. Samen met vrijwilligers worden maandelijks kleinschalige bijeenkomsten georganiseerd voor een groep van ongeveer 10 mensen die last hebben van mentale problemen. Zeker sinds de coronaperiode geven veel mensen aan het mentaal moeilijk te hebben (soms spelen geldzorgen daarbij een rol) en weinig aansluiting bij anderen te ervaren. Activiteiten zijn onder meer intuïtief tekenen, mindfulness, geleide meditatie, wildplukken en muziek. Hiermee wil men een veilige haven creëren waar mensen zichzelf kunnen zijn en op een ontspannen manier leren contact te leggen met dorpsgenoten.

  

Criteria & voorwaarden Impuls Herstel Dichtbij

 • Het gaat om nieuwe activiteiten gericht op mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of hun naasten, die bijdragen aan het verbeteren van hun mentale gezondheid, of
 • Bestaande activiteiten die geschikt worden gemaakt voor mensen die psychisch kwetsbaar zijn en/of hun naasten.
 • De activiteiten vinden plaats in 2024 gedurende een periode van minimaal 6 maanden.
 • Er is maximaal € 5.000 per project beschikbaar voor het opzetten en uitvoeren van de activiteiten.
 • Initiatiefnemers zijn bij voorkeur ervaringsdeskundigen, die tevens een dragende rol hebben bij de uitvoering van de activiteiten.
 • Er is sprake van overwegend vrijwillige inzet bij de uitvoering van de activiteiten.
 • Bestaande zelfregie- en herstelinitiatieven kunnen als partner optreden bij het opzetten van de activiteiten.
 • Er is een intentie om het initiatief voort te zetten, indien de uitvoering succesvol verloopt. 

Meer weten? Neem gerust contact op met: