Hoe dit project kwetsbare kinderen de helpende hand biedt

Er zijn kinderen in Nederland die opgroeien met huiselijk geweld. Zij zijn extra kwetsbaar en staan er vaak helemaal alleen voor. Stichting Kadera, gesteund door het Oranje Fonds, verliest deze kinderen niet uit het oog.

Wij steunen Stichting Kadera in ons programma Vrijwillige Zorg in het Gezin. Kadera streeft naar een wereld zonder huiselijk geweld. Dit doet het door vrouwen, mannen en hun kinderen op te vangen en door begeleiding bij mensen thuis te bieden. Kadera geeft ook trainingen en voorlichtingen en wil iedereen in de samenleving stimuleren om zich in te zetten tegen huiselijk geweld.

Onmisbare vrijwilligers

De vrijwilligers van Kadera zetten zich allemaal op hun eigen manier in voor kwetsbare gezinnen: ze runnen een spelotheek, geven fietsles, klussen in de opvang en organiseren onder meer yoga- en beautyavonden voor kinderen en hun moeders. Zo wordt tegelijkertijd de onderlinge band versterkt. Er is een coördinator die de vrijwilligers begeleidt.

Doel: 75 geholpen kinderen in 2021

Op dit moment zijn er namens Kadera 'maatjes' aan 12 gezinnen en 16 kinderen gekoppeld in Zwolle (en omgeving) of Enschede. De hulpverlening houdt bij de gezinnen in de gaten hoe het contact is met de vrijwilliger. Maar de vraag naar vrijwilligers wordt steeds groter. Daarom blijft de stichting zoeken naar nieuwe krachten. Volgend jaar wil Kadera naar 40 actieve vrijwilligers die zich inzetten voor 40 gezinnen en 75 kinderen.

Het belang van een maatje

Via het jongerenpanel van Kadera geven kinderen aan dat zij heel blij zijn met hun maatje. Het is fijn dat ze iemand hebben die even alleen voor hen aandacht heeft. Uit het panel blijkt dat alle kinderen graag een maatje willen hebben.

Kader is deelnemer aan ons programma Vrijwillige Zorg in het Gezin. Doe je mee zodat we dit soort projecten kunnen blijven steunen?

Bekijk wat jij kunt doen

Foto: kadera.nl