Helffer Kootkar Prijs

In 1980 richtten dhr. A.H. Helffer en mw. C.M.J. Kootkar de Stichting Helffer-Kootkar Prijs op. De prijs heeft als doel sociaal burgerschap te stimuleren.

Het wordt om de twee jaar uitgereikt aan personen en organisaties die zich inzetten voor het bevorderen van maatschappelijke participatie van groepen mensen die door ziekte, gebrek, of sociale en culturele achtergrond een marginale positie in de samenleving hebben. Beide oprichters zijn inmiddels overleden en de prijs is sinds 2007 als Fonds op Naam ondergebracht bij het Oranje Fonds.

27-09-2016 | Pharos ontvangt Helffer Kootkar Prijs 2015

Organisatie krijgt 75.000 euro

Expertisecentrum gezondheidsverschillen Pharos ontvangt de Helffer Kootkar Prijs 2016. De prijs wordt op 27 september tijdens een feestelijke bijeenkomst in Utrecht uitgereikt door het Oranje Fonds. Pharos ontvangt de 75.000 euro voor ‘Aan de slag’, een project dat asielzoekers de mogelijkheid geeft vrijwilligerswerk te doen buiten het asielzoekerscentrum.
 
Aan de slag
Pharos krijgt de Helffer Kootkar Prijs omdat het zich met dit project op bijzondere wijze heeft onderscheiden in het bevorderen van de maatschappelijke participatie van asielzoekers en vluchtelingen. Door het project wordt de gezondheid en veerkracht van asielzoekers bevorderd en worden hun talenten en vaardigheden benut. Daarnaast vergroot het de kans op succesvolle integratie in Nederland of een duurzame terugkeer naar het land van herkomst.