Fonds Ons Limburg

De Vereniging Ons Limburg is van oudsher een samenwerkingsverband van Limburgse woningbouwcorporaties. In 2007 brengen zij hun vermogen van € 5,2 miljoen onder in een Fonds op Naam bij het Oranje Fonds.

Bijdragen uit Fonds Ons Limburg worden toegekend aan organisaties en initiatieven in de provincie Limburg, die werkzaam zijn op het gebied van leefbaarheid, wonen en welzijn.
 

Jaar Organisatie Omschrijving Euro
2015 Stichting Jeugdhuis H.Pius X Vernieuwing inventaris buurthuis 5.000,00
2015 Stichting Bewoners Sint Joseph Beweegtuin Nederweert. Samen Bewegen! 2.500,00
2015 Stichting Jongereninitiatief Schinnen AJT: Schinnen Bruist! Huiskamer 4.686,00
2015 Dorpsraad Wanssum genomineerd Onze Buurt Vereniging Ons Limburg, project W.I.P. Wanssums Infopunt 2.500,00
2015 Stichting Dienst aan Kerk en Samenleving genomineerd Onze Buurt Vereniging Ons Limburg, project Samenspraak/Buurttheater voor vrouwen 2.500,00
2015 Stichting 't Patronaatje genomineerd Onze Buurt Vereniging Ons Limburg, project Speeltuin StadBroekSittard 2.500,00
2015 WoonGoed 2-Duizend genomineerd Onze Buurt Vereniging Ons Limburg, project Voeding van A tot Z 2.500,00
2015 Stichting Proef Tuin Tapijn genomineerd Onze Buurt Vereniging Ons Limburg, project Tapijn Tuin Maastricht 2.500,00
2015 Stichting Punt Welzijn Formule 1zaam 20.000,00
2015 Stichting Fietsbank Maastricht winnaar Onze Buurt Vereniging Ons Limburg, project Fietsbank Maastricht 40.000,00
2015 Stichting Parochiehuis Hegelsom aanpassing zaal en terras 15.000,00
2015 Stichting Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk Brunssum - Onderbanken 1e projectjaar: OFZ2012: Samen actief 15.000,00
2015 Stichting Tuinzicht Lichtenberg Tuinzicht Lichtenberg: Samen Door 30.000,00
2015 Stichting Wijkcentrum Noord-West aangenamer en warmer wijkcentrum 8.000,00
2015 Stichting Heitser Burenhulp Stichting Heitser Burenhulp 2.700,00
2015 Stichting Gemeenschapshuis Wellerlooi renovatie en herinrichting gemeenschapshuis 't Luukske 25.000,00
2015 Stichting Toon Hermans Huis Roermond Realisatie inloophuis 20.000,00
2014 Huurdersbelangenvereniging Groot-Hoensbroek winnaar Onze Buurt Vereniging Ons Limburg, project Hoofdstraat West en Omgeving 45.000,00
2014 Coöperatie VierWerk U.A. genomineerde Onze Buurt Vereniging Ons Limburg, project 'De Groene Knop' 1.000,00
2014 Stichting Argus Buurtplatform genomineerde Onze Buurt Vereniging Ons Limburg, project 6211 Social Club' 1.000,00
2014 Sint Elisabeth-Stichting genomineerde Onze Buurt Vereniging Ons Limburg, project 'Kinderboerderij St. Elisabeth 1.000,00
2014 Kerngroep realisatie werkplaats van de wijk genomineerd Onze Buurt Vereniging Ons Limburg, project 'Werkplaats van de Wijk' 1.000,00
2014 Stichting VIA VVV VVV-Venlo OldStars 500,00
2014 Stichting Partners in Welzijn 2e projectjaar: BM Pilot Maatjes Coach 20.000,00
2014 Stichting Multifunctioneel Centrum Leunen de inrichtingskosten 40.000,00
2014 Stichting Oos Heim de interieurkosten 40.000,00
2014 Stichting Dorpscentrum De Holle Eik uitbreiding Dorspcentrum De Holle Eik met huiskamer 35.000,00
2014 Stichting Bevordering Leefbaarheid Ouderen Afferden Inrichtingskosten huiskamer voor ouderen 7.500,00
2014 Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Oirsbeek een eettafel voor ouderen 15.000,00
2013 Stichting Beheer Gemeenschapsvoorziening Koningsbosch inrichtingskosten gemeenschapshuis Oos Heem 25.000,00
2013 Vereniging Kleine Kernen Limburg 2e projectjaar: steunpunt gemeenschapsaccommodaties Limburg 20.000,00
2013 Stichting Jeugdhuis Hegelsom inrichtingskosten nieuwe Multi Functionele Accommodatie 20.000,00
2013 Stichting Jong Nederland Waubach aanpassingen aan en inrichting van het pand 35.000,00
2013 Stichting 't bèèle Erfke/ 't Nijsweike Dorpstuin bij molen De Nijverheid Stramproy 7.500,00
2013 Stichting De Hamar inrichting nieuw gemeenschapscentrum 20.000,00
2013 Stichting Bucket Line project Bucket Line 40.000,00
2013 Stichting Partners in Welzijn 1e projectjaar: BM Pilot Maatjes Coach 25.000,00
2012 Stichting A ge Wienhoes Aanpassing accommodatie 20.000,00
2012 Stichting Punt Welzijn Nieuwe vrienden maken' 20.000,00
2012 KBO Limburg PC- Educatie 2.500,00
2012 Stichting Algemene Hulpdiensten Venlo en Blerick Inrichtingskosten Kledingbank Venlo 3.000,00
2012 Basisschool de Klingerberg Zoneparc 30.000,00
2012 Venlodroom Kandoen 300,00
2012 Stichting Vrijheid Urmond Historisch festival Vrijheid Urmond 300,00
2012 Stichting Best Buddies Nederland Best Buddies Limburg 20.000,00
2012 Stichting Best Buddies Nederland Best Buddies Limburg 20.000,00
2012 Stichting De Annendaal Aanpassing dorpshuis en energiebesparende maatregelen 15.000,00
2012 NOK Een Winterreis om de Wereld 300,00
2012 Stichting Buurtplatform Campagne Buurtwerkdag 300,00
2012 Stichting Dorpsraad Itteren De Itterse Veerboot 300,00

Pagina's