Fonds Klinkerpad

Fonds Klinkerpad wil gemotiveerde jongeren die in een achterstandssituatie verkeren, in staat stellen zich te ontwikkelen om zelfstandig te kunnen meedoen in de samenleving. Het steunt sociale projecten die vallen binnen deze doelstelling.

Oranje Fonds op Naam Fonds Klinkerpad is opgericht door Han Klinkspoor en zijn vrouw Gieneke. "Sommige jongeren hebben de wind mee, anderen tegen. En sommigen kunnen niet meer tegen de wind in fietsen. Het is belangrijk dat onze maatschappij daar aandacht voor heeft", aldus Han Klinkspoor.

De sociale projecten die gesteund worden vanuit dit Oranje Fonds op Naam, zijn bijvoorbeeld gericht op:

  • schoolverlaters;
  • jongeren met een beperking;
  • of jongeren in armoede.

Deze projecten worden uitgevoerd in Nederland. Er zijn geen regionale beperkingen.