Fonds Klinkerpad

Het Fonds Klinkerpad wil gemotiveerde jongeren, die in een achterstandssituatie verkeren, in staat stellen zich te ontwikkelen om zelfstandig te kunnen functioneren in de samenleving.
Fonds Klinkerpad steunt sociale initiatieven voor jongeren die vallen binnen deze doelstelling. Dit kan op diverse terreinen zijn en gericht op bijvoorbeeld:

  • schoolverlaters;
  • jongeren met een beperking;
  • of jongeren in armoede.

De projecten vinden in Nederland plaats, er zijn geen regionale beperkingen.