Fonds De Drie Linden

Dit fonds is in 2002 opgericht door Stichting Steunfonds De Drie Linden. Een stichting die financiële steun verleent aan sociaal cultureel werk in Nederland.

Tussen 2002 en 2006 heeft de stichting het overgrote deel van het vermogen overgedragen aan het Oranje Fonds. De Drie Linden steunt nog steeds sociaal-culturele initiatieven. Bij voorkeur projecten gericht op vernieuwing of verbetering van het bestaande werk.