Column: Filantropie 3.0

'Ik geloof dat de kracht van succesvolle projecten juist mede wordt bepaald door rake inzichten van de donateurs die weten wat de doelgroep wil', schrijft Judith van Kranenburg-Miltenburg, adviseur filantropie bij het Oranje Fonds in haar column in het gloednieuwe inspiratiemagazine Oranje.

Wie binnen de goededoelensector werkt, weet dat wij ons moeten houden aan belangrijke spelregels. Die regels zijn er omdat we moeten kunnen – en zeker ook zelf willen – aantonen dat we op een goede verantwoorde manier met het geld van onze donateurs omgaan. Naast regels die specifiek voor onze branche gelden, hebben we ook onze eigen transparante regels.

In mijn dagelijkse werk en in mijn contact met filantropisch adviseurs van andere goede doelen, merk ik echter dat we soms niet eens meer merken dat we in beperkingen denken, in plaats van in kansen. In het inspiratiemagazine Oranje leest u terug welke organisaties en projecten het Oranje Fonds onder andere steunt, maar ook meer concreet hoe we belangrijke donateurs van het Oranje Fonds centraal stellen.

Als adviseur filantropie leg ik mijn oor te luisteren bij de donateur, want hij of zij wil een bijdrage leveren en goed doen. De wereld een beetje mooier maken. In de gesprekken die wij voeren, is dat veelal door het inrichten van een Oranje Fonds op Naam, een eigen fonds binnen ons fonds. Bij het Oranje Fonds is het uitgangspunt het vergroten van de sociale cohesie. Maar wat is sociale cohesie? Is dat nog wel hetzelfde als vijftien jaar geleden? Maatschappelijke thema’s veranderen nu eenmaal; missschien moeten we antiparticiperen. Filantropie 3.0.

Rake inzichten

Ik geloof dat de kracht van succesvolle projecten juist mede wordt bepaald door rake inzichten van de donateurs die weten wat de doelgroep wil. Voor mij vormen leergierigheid en nieuwsgierigheid een gezonde basis voor nieuwe kansen, waarbij we in een open dialoog richting kunnen geven aan projecten. Eerst denken, dan doen. Zo koppelen we samen met onze projectadviseurs de suggesties van donateurs aan de wensen van doelgroepen, waarbij het Oranje Fonds als professionele verbindende schakel fungeert. Wij hebben die expertise in huis.

Iemand fluisterde mij recent in: ‘Filantropie is de spiegel van wat er mis is in de wereld.’ Treffend verwoord. Fondsen, (familie)stichtingen en (vermogende) donateurs zijn cruciale drivers in filantropie. We moeten hen koesteren, want ze zijn in de regel opgericht vanuit een groot gevoel voor vrijheid. Bij het Oranje Fonds hebben we daarom een Oranje Fonds op Naam, een eigen fonds binnen het Oranje Fonds. Onafhankelijke geesten geven geld, kleur en inhoud aan goed doen. Als ze zouden verdwijnen, wordt de wereld steeds ongelijker. En daar wil het Oranje Fonds – samen met onze trouwe donateurs – wat aan doen. Doet u mee?

Judith van Kranenburg-Miltenburg, adviseur filantropie Oranje Fonds

Laat u inspireren en bestel gratis het magazine Oranje. Of lees meer over de mogelijkheid tot een Oranje Fonds op Naam.