CBF

Het Oranje Fonds is in het bezit van een CBF keurmerk.

Het CBF toetst jaarlijks alle fondsenwervende instellingen en kansspelbegunstigden die in het bezit zijn van het CBF-Keur. In het toezicht wordt accent gelegd op de fondsenwerving en bestedingen van de goede doelen.

Het CBF verlangt in de jaarverslagen van de keurmerkhouders een transparante verslaggeving. Op de website van het CBF (www.cbf.nl) worden de jaarverslagen en financiële kengetallen van de CBF-keurmerkhouders, van de houders van het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen, de houders van de Verklaring van geen bezwaar en honderden overige instellingen gepubliceerd.