'Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat niemand er alleen voor staat'

Het Oranje Fonds trekt in de provincies graag op met initiatiefnemers, organisaties en bedrijven om sociale projecten te versterken. Tijdens haar werkbezoek in Kerkrade sprak Koningin Máxima met onze samenwerkingspartners in Limburg, die de krachten al jaren bundelen om Nederlander nog socialer te maken.

In het gesprek kwam aan bod hoe alle partners in de provincie samenwerken en hoe de samenwerking nog beter zou kunnen. “De kern van deze dag is samen”, opende Peter Douwes, directeur van het Oranje Fonds. “Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen in onze samenleving. Met vrijwilligers, organisaties, bedrijven, iedereen die wil helpen.”

Trots

“De provincie Limburg is wat dat betreft een prachtig voorbeeld”, aldus Judith van Kranenburg, sr. adviseur particulieren, families en stichtingen bij het Oranje Fonds. “Daar zijn we dan ook trots op.” Zo ondersteunen we onder meer vanuit het Samenwerkingsfonds Zorgen voor Elkaar burgerinitiatieven die zich inzetten voor een ander.

Van 1 euro 2 euro maken

Vereniging Ons Limburg – van oudsher een samenwerkingsverband van Limburgse woningcorporaties – is ook een van die partners. In 2007 brachten zij hun vermogen (ruim 5 miljoen) onder in een Oranje Fonds op Naam. Daarmee steunen ze sociale projecten die zich richten op leefbaarheid, wonen en welzijn en het initiatief Onze Buurt. “Dankzij deze samenwerking kunnen we effectiever te werk gaan”, zei Michiel Sluijsmans van Vereniging Ons Limburg aan tafel met Koningin Máxima. “We kijken steeds hoe we van 1 euro 2 euro kunnen maken.”

'Dezelfde waarden'

Ook het Louis Speth Fonds was aanwezig in Kerkrade. Dit fonds komt voort uit Stichting Goedenwel (opgericht in 1989). Na het overlijden van initiatiefnemer Louis Speth ging het onder zijn naam verder. Vanuit dit fonds steunen we Limburgse initiatiefnemers die zich inzetten voor maatschappelijke en culturele bewustwording, ontplooiing en scholing. Er is speciale aandacht voor mensen voor wie kansen in het leven niet vanzelfsprekend zijn. Piet Philipsen en Jo van Lieshout van het Louis Speth Fonds: “We delen allemaal dezelfde waarden. En het Oranje Fonds heeft de ervaring en kennis in huis van sociale projecten, zodat we die projecten nog sterker kunnen maken.”

Kristel Ashra, projectadviseur bij het Oranje Fonds, benadrukte tijdens het werkbezoek hoe belangrijk deze samenwerking is. “We komen veel in het land, maar we kunnen niet altijd overal zijn. Uiteindelijk zijn het de sociale projecten die ervoor zorgen dat niemand er alleen voor staat.”

Bedrijven

Naast fondsen en verenigingen zoeken ook steeds meer bedrijven de samenwerking. Roger Dassen, CFO van ASML en oud-bestuurslid van het Oranje Fonds, zei daarover: “Het bedrijfsleven vormt voor veel mensen het belangrijkste sociale netwerk. Bedrijven moeten veel eerder problemen signaleren, zodat we kunnen voorkomen dat mensen bijvoorbeeld in de schulden terechtkomen.”

Koningin Máxima sprak tijdens haar werkbezoek eerst met SchuldHulpMaatje Parkstad en de mensen die door dit project geholpen worden. Lees hier alles over dat gesprek.

Foto ©Bart Homburg