Xandra Fonds

Het Xandra Fonds, ondergebracht bij het Oranje Fonds, is opgericht ter ondersteuning van sociale initiatieven in Holten en Markelo.

Jaar Organisatie Omschrijving Euro
2015 Stichting Present Almelo 3e projectjaar: startbijdrage Present Almelo 9.200,00