Vluchtelingenfonds Amsterdam

Dit Oranje Fonds op Naam is bedoeld voor de ondersteuning van activiteiten die de positie van vluchtelingen in de Nederlandse samenleving verbeteren. Daarbij gaat het om projecten die door vluchtelingenorganisaties verzorgd worden en die bij voorkeur door samenwerkende organisaties opgezet zijn.

Herkomst

Het vermogen van € 37.000,= komt voort uit de liquidatie van Stichting Wereldpand, Amsterdams Centrum voor Vluchtelingenorganisaties. Vanwege deze ontstaansgeschiedenis hebben bij het toekenningsbeleid vanuit dit fonds Amsterdamse organisaties bij vergelijkbare aanvragen voorrang boven aanvragen uit andere regio’s.