Van Harskamp Verspoor Fonds

De samenvoeging van Stichting Sociaal-Cultureel Werk en de Stichting tot beheer van Sociaal-Culturele Centra heeft in 2004 geresulteerd in de oprichting van Het Van Harskamp Verspoor Fonds.

De doelstelling van dit fonds luidt ‘het verlenen van steun aan Stichting Welzijn en aan instellingen op het gebied van club-, buurt- of jongerenwerk in de gemeente Alphen a/d Rijn’.