Uw gift doet ertoe

Vindt u het ook zo belangrijk, een samenleving waarin iedereen mee kan doen en niemand er alleen voor staat? Gelijke kansen, voor elkaar zorgen. Het tegengaan van eenzaamheid, bij jongeren en ouderen. U kunt het verschil maken door het Oranje Fonds te steunen.

Samen voor Gelijke Kansen

Iedereen verdient dezelfde kansen in het leven, maar in Nederland zijn de kansenverschillen enorm. Je afkomst, armoede of gezondheid bepalen in grote mate je toekomst. Daarom versterkt het Oranje Fonds sociale initiatieven die leerwerktrajecten, huiswerkhulp of talentontwikkeling aanbieden. Samen zorgen we ervoor dat iedereen een gelijke kans krijgt. Kinderen en jongeren, mensen met een beperking, nieuwkomers en dak- en thuislozen, iedereen doet ertoe.

Uw gift doet ertoe

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven die ervoor zorgen dat mensen tóch mee kunnen doen. Ongeacht wie je bent, wat je gelooft, van wie je houdt of waar je wortels liggen. Steun het Oranje Fonds met een (extra) gift en draag bij aan een samenleving waarin men meer naar elkaar omkijkt. U kunt deze belangrijke initiatieven ook steunen met een Themagift aan het Oranje Fonds. Vraag vrijblijvend de Themagift folder aan.

Schenk door middel van...