SESAM academie biedt via het Oranje Fonds steun aan sociale organisaties

Vanaf januari 2020 heeft het Oranje Fonds een overeenkomst met SESAM academie voor advies en ondersteuning van maatschappelijke organisaties die op ons werkterrein liggen.

De SESAM adviseurs bieden ondersteuning op het gebied van strategie, organisatie-ontwikkeling, procesbegeleiding bij burgerinitiatieven, coaching, marketing en communicatie, financiën, fondsenwerving, vrijwilligersbeleid en meer. De SESAM academie bestaat ruim 15 jaar en heeft in die periode duizenden vrijwilligersorganisaties ondersteund én van advies voorzien.

Sinds enkele jaren werkt het Oranje Fonds samen met de SESAM academie. Deze samenwerking wordt nu uitgebreid. Om in aanmerking te komen voor ondersteuning vanuit de SESAM academie, hoeft een organisatie nu niet meer een projectaanvraag te hebben lopen bij het Fonds. Onze projectadviseurs kunnen organisaties wijzen op de mogelijkheid gebruik te maken van een SESAM adviseur, maar SESAM kan zelf ook een organisatie voordragen voor ondersteuning.

Mogelijk is deze ondersteuning ook voor uw project interessant. Als u van dit aanbod gebruik wilt maken, dan kunt u meer informatie en het aanmeldformulier vinden op de website van de SESAM academie. Als er sprake is van een geslaagde match, komen de kosten van het ondersteuningstraject voor rekening van het Oranje Fonds.

Foto: Miro Popovic (Projectadviseur OF), Theo Versnel (SESAM adviseur), Kristel Ashra (Hoofd Projectadvies OF a.i.), Yvonne Lengkeek (Directeur SESAM) en Peter Douwes (Directeur OF)

Naar de website