Romoli Polak voor Nederland Fonds

Dit Oranje Fonds op Naam is op 1 januari 2016 opgericht door een testamentaire beschikking van de heer Lion Polak (2015).

Het “Romoli Polak voor Nederland Fonds” stelt zich als doel om - bij voorkeur Joodse - organisaties financiële ondersteuning te geven op het gebied van hulp en dienstverlening ten behoeve in Nederland woonachtige personen met Joodse achtergrond te geven en al hetgeen daarmee naar het oordeel van het Oranje Fonds verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn.

Het fonds is voor onbepaalde tijd ingericht.