Romoli Polak voor Nederland Fonds

Dit fonds is op 1 januari 2016 opgericht door een testamentaire beschikking van de heer Lion Polak (2015).

Het Fonds stelt zich als doel om - bij voorkeur Joodse - organisaties  financiële ondersteuning op het gebied van hulp en dienstverlening ten behoeve in Nederland woonachtige personen met Joodse achtergrond te geven en al hetgeen daarmee naar het oordeel van het Oranje Fonds verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn.

Het “Romoli Polak voor Nederland Fonds” is voor onbepaalde tijd ingericht.