Roelie van Seumeren Fonds

Dit fonds steunt organisaties en initiatieven op het gebied van palliatieve zorg. Het gaat hierbij met name om initiatieven waarbij vrijwilligers betrokken zijn. De bestedingen vanuit het Roelie van Seumeren Fonds richten zich op het midden van Nederland.