Reinoud Gorissen Fonds

Dit fonds is in 2000 opgericht door de heer Gorissen, ter nagedachtenis aan zijn zoon Reinoud.

Doel van het fonds, met een waarde van € 90.000, is financiële ondersteuning van activiteiten op het gebied van autisme.