Provinciefondsen

In 2015 is de Oranje Fonds Collecte landelijk uitgerold. Sociale organisaties uit het brede werkveld van het Oranje Fonds zijn partners in de fondsenwervingsactie.

Zij ontvangen een bedrag ter hoogte van de helft van de door hen gerealiseerde collecte-opbrengst ter besteding aan een of meerdere sociale projecten bij hun eigen organisatie of in hun eigen werkveld.

De opbrengsten van de collecte worden gestort in speciale door het Oranje Fonds ingestelde provinciefondsen en besteed aan sociale initiatieven in de desbetreffende provincies.

Bekijk hiernaast het overzicht van Provinciefondsen en de toekenningen die gedaan zijn vanuit deze fondsen bij het Oranje Fonds.

Vragen? Neem dan contact op met iemand van de afdeling Communicatie, Fondsenwerving en Campagnes.

Judith van Kranenburg

Bijzondere Giften / Fondsenwerving