‘Met een buddy naar een theatervoorstelling is veel leuker’

‘Met een buddy naar een theatervoorstelling is veel leuker’

“Sommige eenzame ouderen ervaren een drempel om alleen ergens naartoe te gaan. Samen met een buddy is het veel leuker om een theatervoorstelling te bezoeken.”

Zuid-Holland, Den Haag

2018
14.000,=

“We merken dat mensen die niet vaak naar een theater gaan een drempel ervaren. We willen die drempel verlagen en laten zien dat dit soort plekken er juist ook voor hen zijn. Het buddyprogramma voor ouderen is een van de onderdelen van ons project Ontmoet!”, vertelt directeur Maarten Bakker van het Haagse Theater Dakota. 

Samenbrengen

Het theater staat in de wijk Escamp. “We zijn een zogenoemd Cultuuranker en organiseren culturele activiteiten voor de wijk.” Volgens Maarten zijn er in het culturele veld nog niet heel veel buddyprojecten. “Maar ook hier draait het om het samenbrengen van mensen. Het is de bedoeling dat de oudere met de buddy ons theater bezoekt.”

Vrijwilligers

De buddy’s zijn vrijwilligers. “In het theater werken al zo’n vijftig vrijwilligers. Een groot deel van hen zijn gepensioneerden die wat willen doen voor de maatschappij. Er zal ook wel meer aandacht komen voor het werk als buddy. Ik weet al een paar mensen die toe waren aan iets nieuws en nu blijven vanwege dit project. Het is dus ook nog eens een verrijking van ons vrijwilligerswerk.” 

Pilots

De eerste pilots waren een succes. “We wilden kijken of de programma’s aansloegen. Er was onder meer een voorstelling waarbij een actrice als oudere dame vragen stelde aan mensen uit de stad die in de krant hebben gestaan. Het is dus niet per se een avond toneel. Het kan ook informatief en grappig zijn. Uiteindelijk gaat het vooral om het gevoel van samenzijn.”

Verschillende culturen

“We willen daarom ook van tevoren afspreken in ons restaurant, als daar interesse voor is. Dan kunnen de bezoekers met hun buddy’s weer andere mensen ontmoeten. Het leuke is dat de wijk een heel gesegregeerd stadsdeel is. We kunnen dus mensen uit verschillende culturen bereiken en samenbrengen. Ze zien dan dat de ander helemaal niet zo anders is als het lijkt.” 

Activeren 

Naast de theaterbezoeken zou Maarten het fanatisch vinden als de koppels ook op andere momenten afspreken. “Dat ze naar de schouwburg in de stad gaan, naar dansles of andere dingen met elkaar gaan ondernemen. Het hoeft echt niet alleen bij ons te zijn. Het mooiste is dat we mensen weer activeren om dingen in hun vrije tijd te doen. Uiteindelijk hopen we dat de deelnemers zo enthousiast zijn dat ze zelf buddy willen worden.”

Praatje

Een vrouw weet dankzij een bijzondere dag op het strand de weg naar het theater al te vinden. “Ze leerde ons kennen tijdens een dag voor eenzame jongeren en ouderen die werd georganiseerd door de cultuurankers. Mensen die elkaar niet kenden, trokken een dag met elkaar op. De vrouw loopt nu elke keer hier binnen om een praatje te maken. Dat vind ik hartstikke mooi.”

Tip 

Maarten adviseert anderen die een aanvraag willen indienen voor financiële steun goed te kijken naar de doelstelling van het fonds. “We hebben voor ons project verschillende instanties benaderd. Daarbij keken we naar het doel van het fonds en wat bij ons paste.”

Het Oranje Fonds steunt twee jaar met een bedrag van € 14.000,=. Dat geld gaat onder meer naar personeelskosten, een digitaal platform en tegemoetkoming van de kosten voor mensen die niet in staat zijn zelf een kaartje te kopen. 

Meer informatie over Theater Dakota.
Lees ook over andere gesteunde initiatieven.

Foto: Jurriaan Brobbel

Ja, ik blijf graag op de hoogte

Ja, ik blijf graag op de hoogte