Muller Cohen Fonds

Dit fonds is opgericht door de zussen Muller ter nagedachtenis aan hun overleden ouders.

Het fonds steunt initiatieven voor kansarme jongeren die een positieve wending aan hun leven willen geven.