Over Man 2.0

Iedereen actief aan de maatschappij laten deelnemen, daar streeft het Oranje Fonds naar. Maar hoe doe je dat, als je niet over de juiste tools beschikt? Zoals een grote groep mannen die bijvoorbeeld door verlies van werk en privéproblemen - ongewild - tijdelijk aan de zijlijn staat. Man 2.0 richtte zich vooral op deze groep.

Het Oranje Fonds-programma Man 2.0

Wie aan emancipatie denkt, denkt waarschijnlijk vooral aan het doorbreken van het traditionele rollenpatroon voor vrouwen. Enkele jaren geleden constateerde het Oranje Fonds een groeiende aandacht bij maatschappelijke organisaties voor de participatie en emancipatie van ’laagopgeleide sociaal geïsoleerde mannen’.

Het ging niet alleen om het bevorderen van maatschappelijke participatie door (vrijwilligers) werk. Ook emancipatie door het ontwikkelen van bewustzijn over de eigen rol als man, en de rol die hun mannelijkheid speelt in hun eigen functioneren. Het ging om autochtone en allochtone mannen die een sociaal en/of maatschappelijk geïsoleerd bestaan leidden of op sociaal maatschappelijk niveau dreigden uit te vallen.  Ook werd duidelijk dat projecten die zich richten op mannen (gender)-specifieke aandacht vragen. Man 2.0 werd geboren.

 

Doelen

Het innovatieve stimulerings- en ontwikkelingsprogramma Man 2.0 had drie doelen: 

  • Het bevorderen van maatschappelijke participatie.
  • Het bevorderen van emancipatie in de zin van doorbreking van traditionele rolpatronen en normen binnen relatie, gezin en familie.
  • Het stimuleren van reflectie op eigen identiteitsbeleving/zelfbeeld/gedrag van mannen, met als doel persoonlijke ontwikkeling en zelfbewustzijn/bewustwording.

 

Resultaten

Drie jaar lang ondersteunden we meer dan twintig organisaties verspreid over heel Nederland, die zich richten op de maatschappelijke emancipatie en participatie van deze groep mannen in de leeftijd van 15 tot 65 jaar. Financieel, maar ook inhoudelijk met kennis- en uitwisselingsdagen en coaching.

In die drie jaar is er veel bereikt. Op het gebied van empowerment, bewustzijn van eigen rolpatroon en de mannelijke identiteit, maatschappelijke participatie (vrijwilligerswerk of deelname aan wijkactiviteiten), een actieve rol binnen de relatie, gezin en familie, het vergroten of opbouwen van een – nieuw – sociaal netwerk, tot het vinden van een nieuwe baan. Daarnaast hebben de vaderprojecten de deelnemende vaders kennis gegeven over opvoeden en onderwijs.

 

Onderzoek

De Radboud Universiteit Nijmegen onderzocht van januari 2011 tot december 2013 hoe deze projecten in de praktijk werden uitgevoerd. Het primaire doel? Inzicht krijgen in manieren van het ‘vinden en binden’ van deze groep mannen aan de succesvolle initiatieven. De waardevolle lessen uit de praktijk en kennis over wat werkt, delen we op deze site. Zo vertellen vijf projectleiders en vijf deelnemers hun verhaal en geven tips. Ook de uitkomsten van het onderzoek vind je terug in een korte publieksversie. In onze Toolkit staan methodiekbeschrijvingen en filmpjes die zijn gemaakt door deelnemende projecten. 


Terugblik

Programma adviseurs Pim Achterkamp en Mirjam Lammers van het Oranje Fonds volgden het wel en wee van deze grote groep mannen. Ze vertellen in 'Van de bank af' over de stappen die de deelnemers maakten. “Veel mannen hadden een complexe problematiek. Iedere dag op de bank met de gordijnen dicht. Voor een groot aantal mannen is dit verleden tijd", zegt Lammers. “Ze zijn weer in beweging”, vult Achterkamp aan. "Ze hebben het gevoel dat ze er toe doen en ervaren weer levensvreugde. Prachtig!”


Over het Oranje Fonds

Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en iedereen mee kan doen. Daarom mobiliseert, versterkt en ondersteunt het zoveel mogelijk mensen en organisaties die zorgen dat niemand er alleen voor staat. We steunen projecten op het gebied van sociale cohesie en sociale participatie, zoals kleinschalige buurtinitiatieven, mentorprojecten voor jongeren en taalprogramma's. De steun bestaat uit kennis en netwerk, geld, tijd en erkenning.

Het Fonds kan dit doen dankzij o.a. de Nationale Postcode Loterij, de Nederlandse Loterij, Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds. Meer weten? Kijk op www.oranjefonds.nl.