Labouchere-Van Weede Fonds

In 1930 werd de Stichting Labouchere-Van Weede opgericht door de kinderen van het echtpaar Labouchere-Van Weede. De stichting was het geschenk voor het gouden huwelijk van hun ouders.

Het vermogen van de stichting bedroeg in die tijd 10.000 gulden. Het doel van de initiatiefnemers was ‘het ondersteunen van projecten die het lijden der mensheid zoveel mogelijk verlichten door verpleging en verzorging van zieken en gebrekkigen’.
In de praktijk worden initiatieven op het gebied van informele, niet medische zorg gesteund vanuit dit Fonds op Naam.

De Stichting Labouchere-Van Weede Fonds valt sinds 2002 onder het Oranje Fonds.