Labouchere-Van Weede Fonds

In 1930 werd de Stichting Labouchere-Van Weede opgericht door de kinderen van het echtpaar Labouchere-Van Weede. De stichting was het geschenk voor het gouden huwelijk van hun ouders.

Het vermogen van de stichting bedroeg in die tijd 10.000 gulden. Het doel van de initiatiefnemers was ‘het ondersteunen van projecten die het lijden der mensheid zoveel mogelijk verlichten door verpleging en verzorging van zieken en gebrekkigen’.
In de praktijk worden initiatieven op het gebied van informele, niet medische zorg gesteund vanuit dit Fonds op Naam.

De Stichting Labouchere-Van Weede Fonds valt sinds 2002 onder het Oranje Fonds.
 

Jaar Organisatie Omschrijving Euro
2016 Stichting Shiva Positive Brothers, zelfredzaamheid migrantenmannen met hiv/aids 24.000,00
2015 Stichting Kledingbank Oss het project 'Onze cliënten warm de winter door!' 1.000,00
2015 Stichting Het Kruispunt Nijmegen Virtuele en fysieke werk-, informatie en ontmoetingsplek 5.000,00
2014 Stichting ActiVite project een sterk netwerk - de netwerkcoach in actie 6.000,00
2013 Stichting Welzijn Ouderen Steenbergen project Vermindering eenzaamheid bij senioren 6.000,00
2012 Stichting Kledingbank Eindhoven Diverse materialen, aanschaf 3.000,00
2009 Stichting Vrijwilligers Pallliatieve Terminale Zorg Zuidoost Friesland verbouwing en inrichting van locatie 25.000,00
2008 Stichting Telemaat / Sensoor Zuid Holland (zuid en midden) ontwikkeling software thuiswerken 2.000,00