Helffer Kootkar Prijs

In 1980 richtten dhr. A.H. Helffer en mw. C.M.J. Kootkar de Stichting Helffer-Kootkar Prijs op. De prijs heeft als doel sociaal burgerschap te stimuleren.

Het wordt om de twee jaar uitgereikt aan personen en organisaties die zich inzetten voor het bevorderen van maatschappelijke participatie van groepen mensen die door ziekte, gebrek, of sociale en culturele achtergrond een marginale positie in de samenleving hebben. Beide oprichters zijn inmiddels overleden en de prijs is sinds 2007 als Fonds op Naam ondergebracht bij het Oranje Fonds.