Fonds Van Haersma/Jkvr. Warin

Het Fonds Van Haersma/Jkvr. Warin is opgericht met als doel het bevorderen van actief burgerschap, om mensen die in armoede leven bij te staan en te betrekken bij de samenleving.

De geschiedenis van Fonds Van Haersma/Jkvr. Warin voert terug naar 1824. Het is dan ook een van de eerste Oranje Fondsen op Naam ooit. Op 16 oktober 1824 was het Mr. Hans Hendrik van Haersma die kapitalen uit zijn nalatenschap heeft afgezonderd ‘waarvan de renten moeten dienen tot liefdadige uitdelingen in de gemeente Nederhorst den Berg’. Vervolgens riep jonkvrouwe Constantia Jacoba Warin bij testament van 15 juni 1900 Maria Stichting in het leven. Deze stichting werd drie jaar later opgericht ‘ter ondersteuning van Protestante brave, bejaarde of ziekelijke vrouwelijke personen, in het bijzonder gewezen dienstboden, bij voorkeur gelovige Christenen’.

Op 11 juni 1998 werden mevrouw Marguerite Johanna Julie Wendelaar en meneer Huug Hindrik Luigies benoemd tot bewindvoerders van de stichting en de nalatenschappen. Zij waren van mening dat een Oranje Fonds op Naam, met een zoveel mogelijk bij de opdracht van de erflaters aansluitende doelstelling, een goede garantie biedt om de wensen en doelstellingen van de erflaters langdurig te kunnen continueren. En zo werd Fonds Van Haersma/Jkvr. Warin een feit.

Doelstelling

Fonds Van Haersma/Jkvr. Warin biedt financiële steun aan sociale projecten in de provincie Noord-Holland die zich richten op mensen in armoede. Het doel is om deze mensen uit de armoede te helpen zodat ze kunnen meedoen in de samenleving.