Calibris Fonds

Met ingang van december 2017 hebben wij een nieuw Oranje Fonds op Naam mogen verwelkomen, namelijk het ‘Calibris Fonds’. Dit nieuwe Oranje Fonds op Naam, geïnitieerd door Stichting Calibris Foundation, steunt initiatieven van organisaties zonder winstoogmerk op het vlak van maatschappelijke participatie voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat hier om jongeren op MBO-niveau in de sectoren Sport, Zorg en Welzijn. Het fonds stimuleert projecten die gericht zijn op doorstroming naar een hoger deskundigheidsniveau, het helpen realiseren van extra stageplaatsen of stagemogelijkheden en het bevorderen van het uitzicht op een baan.

Liesbeth Vos (linksonder), voorzitter van het bestuur van Stichting Calibris Foundation: “De projecten zullen vooral innovatief en eigentijds van aard moeten zijn en dienen zich met name te richten op nieuwe vormen van praktijkleren op mbo-niveau. Het is de bedoeling om door middel van de projecten concrete en meetbare resultaten te realiseren.”

Peter Douwes, directeur Oranje Fonds: “Wij zijn dankbaar voor het vertrouwen dat Stichting Calibris Foundation in het Oranje Fonds stelt om een goede bestemming te vinden voor haar vermogen. Met dit nieuwe Fonds op Naam kunnen we een substantiële en duurzame bijdrage leveren aan meer kansen voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt”.

Sociale initiatieven en organisaties die zich richten op de doelgroep jongeren en aanspraak willen maken op het budget van het ‘Calibris Fonds', kunnen hiervoor een algemene aanvraag indienen bij het Oranje Fonds.