Barnard Hillenius Fonds

De Stichting ‘Publicaties en Projecten Mensen Zonder Werk’ was één van de dochterondernemingen van de Landelijke Stuurgroep SKW. In 2003 werden het vermogen ter waarde van ongeveer € 170.000 en alle werkzaamheden overgedragen aan het Oranje Fonds.

Een jaar later werd ook Stichting Safiva bij dit Fonds op Naam ondergebracht. Zo ontstond het Barnard Hillenius Fonds, vernoemd naar Jan Barnard, voormalig directeur van de Landelijke Stuurgroep SKW en Hans Hillenius, voormalig directeur van het Juliana Welzijn Fonds.

Hans Hillenius was zeer betrokken bij zijn werk: "Ontwikkelingen in de samenleving kun je misschien bijsturen en soms een beetje op gang helpen, maar wij moeten niet wijzer willen zijn dan de mensen die zelf en veelal onder moeilijke omstandigheden met initiatieven komen." Dit fonds ondersteunt initiatieven op het terrein van sociaal-cultureel werk.
 

Jaar Organisatie Omschrijving Euro
2016 Stichting YEOH & Culture YEOH-Junior 3.000,00
2016 Stichting Thuis Wageningen Stappen met Strippen 5.980,00
2016 Stichting HAA...in de Maat 1e projectjaar: Alleen ben je sneller, samen bereik je meer 6.000,00
2015 Stichting Kristal Samen Leven 1e projectjaar: Samen Muziek Maken in het Kristal. 9.000,00
2014 Stichting Volksuniversiteit Enschede 3e projectjaar: Cultuurmaatjes in actie 4.500,00
2014 Stichting Welzijn Tender Sociaal-economische kansen: 1e projectjaar 'uitbreiding van Taal in de wijk' 4.500,00
2013 Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer aanpassingen buitenkant clubgebouw 5.000,00
2013 Vereniging Het BuurtAtelier opknappen en inrichten BuurtAtelier 800,00
2013 Stichting Eagles4Deventer Playing for Success 4.500,00
2012 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Bibliotheek en Leren 3.000,00
2010 Stichting Transition Town Vallei Bostuin Pomonal 7.000,00
2010 Muorrekeatsferiening De Wide Stege Inrichting publieke muurkaatsbaan 5.000,00
2010 Buurtvereniging Sake Visserstrjitte Renovatie speelvoorziening 5.000,00
2009 Bewonersvereniging Tramonta Onbekend maakt onbemind 5.000,00
2009 Stichting Buurtwerk Alexander Verbinding Ommoord 5.000,00
2009 Stichting Welzijn Noord Liedjes van verlangen 5.000,00
2009 Stichting Jongerenwerk Kampen School's Out project 1.500,00
2008 Oecumenische Stichting voor Maatschappelijk Activeringswerk in Noord-Holland project maatschappelijke stage als brug naar de samenleving 10.000,00
2008 Stichting Jeugd en Jongeren Heiloo multimediaproject 8.500,00
2007 Stichting Dordtse Welzijns Organisatie Buurtwerk Wielwijk 2.775,00