Andries Haanstra Fonds

Dit fonds is in 2000 opgericht door een testamentaire beschikking van de heer Andries Haanstra (1912) en de heer Jan Teengs (1918) ter waarde van € 225.000 (Fl. 500.000).

Vlak voor de Tweede Wereldoorlog leerden ze elkaar kennen. Ze leefden ruim 60 jaar samen toen ze in 2003 door hoge ouderdom en de daarbij gepaard gaande ongemakken van elkaar gescheiden moesten worden.

Andries Haanstra is lang betrokken geweest bij het COC in Utrecht en Amsterdam. Als bestuurslid van het COC heeft hij de grote verandering meegemaakt van een naar binnen gerichte club, naar een maatschappelijk actieve vereniging die de dialoog met de samenleving zoekt.

Het Andries Haanstra Fonds geeft steun op het brede terrein van maatschappelijk welzijn, in het bijzonder ten behoeve van zwerfkinderen, ouderen en gehandicapten.
 

Jaar Organisatie Omschrijving Euro
2016 Stichting Mara AJT: 1e projectjaar: Roze Bezoekvrijwilligers 10.000,00
2016 Stichting Ruilwinkel Westerwolde 2e projectjaar: startkosten ruilwinkel 10.000,00
2016 Stichting HackYourFuture HackYourFuture 25.500,00
2016 Vereniging Federatie van Nederlandse Verenigingen tot Integratie van Homoseksualiteit COC Nederland 3e projectjaar: Respect 2 Love 46.800,00
2015 Stichting Welzijn Senioren Lansingerland AJT: Het Breinplein 2.058,00
2015 Stichting Nese Divers 1e projectjaar: Projectplan 'Homoseksualiteit bij mensen met een islamitische achtergrond' 10.000,00
2015 Stichting Tympaan-De Baat 2e projectjaar: OFZ2011: Break out! 10.000,00
2015 Stichting Vrijwilligerscentrale Alkmaar 1e projectjaar: Innovatie Zorgvoorelkaar Alkmaar 10.000,00
2015 Stichting Dorpshuis Jutrijp-Hommerts Plateautraplift 7.500,00
2015 Stichting Gemengd Platform van Bewoners 2e jaar Samen Gezond Ouder Worden 5.000,00
2015 Stichting Unie van Vrijwilligers AJT: Huishoudmaatje 2016 6.000,00
2014 Vereniging Federatie van Nederlandse Verenigingen tot Integratie van Homoseksualiteit COC Nederland 2e projectjaar: Respect 2 Love 17.050,00
2014 Stichting Punt Welzijn ontmoetingsbijeenkomsten voor mantelzorgers 8.500,00
2014 Stichting Stem in de Stad Schuldhulpmaatje 10.000,00
2014 Stichting Ruilwinkel Westerwolde 1e projectjaar: startkosten ruilwinkel 11.500,00
2013 Stichting Kledingbank Maxima de inrichting 15.000,00
2013 Stichting Driezorg, Wonen Welzijn & Zorg project Lab 1870 10.000,00
2013 Stichting Emmaus Domstad verbouwing tot kringloopwinkel van Emmaus Overvecht 20.000,00
2012 Stichting Vrienden van Mariënhof Inrichten van de gemeenschappelijke ruimten 20.000,00
2012 Stichting De Baat Break out! 5.000,00
2012 Stichting Participe Meedoen.nu! 12.500,00
2011 Stichting Weekendtalent Zwolle Weekendtalent Zwolle 16.200,00
2011 Stichting Trans Forum Selfpowerment 9.000,00
2011 Stichting B-W!ze GoTalent 10.000,00
2010 Stichting W.L.W. Odysseus Inrichting gemeenschappelijke ruimte 14.000,00
2010 Stichting LIMOR Logeerhuis LIMOR2 20.000,00
2010 Stichting Maatjesproject Gooi en Vechtstreek Opzetten van een VoorLeesExpress Hilversum 23.000,00
2009 Stichting Leuk Ontspannen Logeren het verbouwen en inrichten van het logeerhuis 10.000,00
2009 Stichting Factor Welzijn Kleine meisjes worden groot 4.000,00
2008 Stichting Gemeenschapscentrum De Kauter aanschaf computers 4.500,00
2008 Stichting VanHarte opzetten VanHarte Resto Venlo 17.500,00
2007 Stichting De Driestroom De Daniël Arena 20.000,00