Andries Haanstra Fonds

Dit fonds is in 2000 opgericht door een testamentaire beschikking van de heer Andries Haanstra (1912) en de heer Jan Teengs (1918) ter waarde van € 225.000 (Fl. 500.000).

Vlak voor de Tweede Wereldoorlog leerden ze elkaar kennen. Ze leefden ruim 60 jaar samen toen ze in 2003 door hoge ouderdom en de daarbij gepaard gaande ongemakken van elkaar gescheiden moesten worden.

Andries Haanstra is lang betrokken geweest bij het COC in Utrecht en Amsterdam. Als bestuurslid van het COC heeft hij de grote verandering meegemaakt van een naar binnen gerichte club, naar een maatschappelijk actieve vereniging die de dialoog met de samenleving zoekt.

Het Andries Haanstra Fonds geeft steun op het brede terrein van maatschappelijk welzijn, in het bijzonder ten behoeve van zwerfkinderen, ouderen en gehandicapten.