Alleato Fonds voor de provincie Utrecht

Stichting Alleato heeft in 2015 besloten haar fonds voor maatschappelijke projecten bij het Oranje Fonds onder te brengen als Fonds op Naam. Dit fonds steunt initiatieven van organisaties zonder winstoogmerk op het vlak van maatschappelijke participatie en informele zorg.

De initiatieven zijn gericht op het innoverend werken aan:

  • nieuwe manieren van samenleven in gemeenten;
  • en/of de ontwikkeling van sociale netwerken;
  • en/of de participatie van (groepen) burgers in de provincie Utrecht.

Het Alleato Fonds voor de provincie Utrecht komt voort uit de vroegere stichting en werkorganisatie Alleato. Alleato was een adviesbureau voor sociale vraagstukken in de periode van 2007 tot en met 2012. Het had tevens de functie van Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling voor de Provincie Utrecht. Alleato kent een rijke geschiedenis van vele rechtsvoorgangers. Zij startten hun werk voor de Utrechtse samenleving al tussen 1960 en 1970. De eerste rechtsvoorgangers waren bijvoorbeeld Stichting Bijstand Buitenlanders en het Servicebureau Jeugd en Jongeren. In 2007 ontstond Alleato uit een samenvoeging van het Multicultureel Instituut Utrecht (MIU) en Schakels. Bij MIU was aandacht voor integratie en de multiculturele samenleving, terwijl Schakels zich meer richtte op zorg en welzijn voor jeugd, werkzoekenden of mensen met een beperking.

Door grote bezuinigingen bij de Provincie Utrecht op het sociaal domein viel de financiële basis van stichting Alleato weg en moest de werkorganisatie Alleato in 2012 helaas sluiten. De stichting wil het resterende vermogen inzetten voor de bevordering van maatschappelijke participatie en informele zorg in de provincie Utrecht.

Meer informatie over de stichting vindt u op www.alleato.nl.

Bedrag
Het Oranje Fonds ontvangt van Stichting Alleato in 2015 een bedrag van € 100.000,- voor het Alleato Fonds voor de provincie Utrecht. Jaarlijks bespreken het Oranje Fonds en Stichting Alleato voortzetting in toekomstige jaren.

Aanvragen
Organisaties uit de provincie Utrecht kunnen gebruik maken van de reguliere aanvraagprocedures van het Oranje Fonds. U hoeft dus geen aparte formulieren hiervoor te gebruiken, wel zo makkelijk! Vult u bij het opmerkingenveld van uw aanvraag in dat u graag gebruik wilt maken van het Alleato Fonds.
Indien uw aanvraag aan alle reguliere criteria voldoet en er een toekenning wordt toegezegd, kunnen we dit toekennen uit het Alleato Fonds voor de provincie Utrecht en/of uit het algemene budget van het Oranje Fonds.

Jaar Organisatie Omschrijving Euro
2016 Stichting Ovaal Ouders; ervaren en deskundig 30.000,00
2016 Stichting Vitaal Dorp De Tuinen van Landgoed Everstein 35.000,00
2016 Stichting Onderwijs Voorrang Eemland 1e projectjaar: Coach&Co(ootje) in het sociale domein 40.000,00
2016 Stichting Pulse Online en offline platform waar vraag en aanbod samenkomt 14.000,00
2016 Stichting Centrum voor Emancipatie en Innovatie 1e projectjaar: SOC.EC: Uitbreiding: Weekendschool in de buurt 15.000,00
2016 Stichting Wishingwellwest De verbouwing van ontmoetingsruimte Kanaalstraat 194 25.000,00
2016 Stichting Wishingwellwest 1e projectjaar: professionalisering en verduurzaming van het kinderen- en jongerenprogramma 30.000,00
2016 Stichting BedemZorg Wijkkamer Rozengaarde 30.000,00
2016 Stichting Netwerk voor Jou 1e projectjaar: Ontwikkeling Netwerk voor Jou 2016 - 2017 12.000,00
2015 Stichting Ravelijn 1e projectjaar: Deskundigheidsbevordering en uitbreiding Begeleide Bemiddeling 5.000,00
2015 Stichting Hulp in Praktijk een extra projectjaar in het kader van het project 'Lokaal betrokken, lokaal verbonden' 12.500,00
2015 Stichting Serve the City Utrecht 1e projectjaar: Netwerk Serve the City Utrecht 12.500,00
2015 Stichting ME'KAAR 1e projectjaar: Me'kaars Maatje 15.000,00
2015 Stichting Villa Vrede 2e projectjaar: Villa Vrede 15.000,00

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem contact op met:

Judith van Kranenburg

Bijzondere Giften / Fondsenwerving