Recordaantal buurten viert Burendag

Nog nooit hebben zo veel buurten zich aangemeld voor Burendag als dit jaar. Een recordaantal van ruim 6.100 buurten organiseren een Burendagactiviteit. Een prachtig signaal voor organisatoren Douwe Egberts en Oranje Fonds, die met Burendag het contact tussen buurtgenoten willen versterken. Het is de 13e keer dat het evenement gehouden wordt.

Dit jaar bieden het Oranje Fonds en Douwe Egberts een aantal buurten een extra steuntje in de rug. Het gaat daarbij om buurten waar doorgaans minder onderlinge verbinding is. Het belangrijkste doel van Burendag is het versterken van het contact tussen buurtgenoten, omdat het prettiger wonen is in een buurt waarin je elkaar kent. Zo kan één dag een effect hebben dat veel langer duurt.

Meer onderling contact

Zo heeft in de Geuzenwijk in Utrecht de betrokken buurtbewoonster Saïda het voortouw genomen om een grootse Burendag te organiseren voor alle wijkbewoners, omdat zij graag zou zien dat er meer onderling contact zou zijn in de wijk. Tijdens Burendag kunnen buurtbewoners kennismaken of bijpraten onder het genot van een kopje koffie, zijn er diverse activiteiten voor kinderen en wordt er in de verschillende straten samen gegeten. Om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk nieuwe contacten ontstaan, helpen het Oranje Fonds en Douwe Egberts Saïda bij de organisatie.

Burendag-team

Ook op de Barrierlaan in Helmond is het Burendag-team van Douwe Egberts en Oranje Fonds betrokken bij het organiseren van activiteiten die ouderen en jonge gezinnen uit de wijk met elkaar in contact moet brengen. En in Sprang-Capelle en Rozenburg faciliteren de Burendag-organisatoren samen met de buurtsupers een Burendagontbijt voor buurtbewoners. 

Ondersteuning

Als deze ondersteuning een succes blijkt, nemen Douwe Egberts en het Oranje Fonds die rol de komende jaren in meer buurten op zich. Zo kunnen zij ervoor zorgen dat zoveel mogelijk buren de kans krijgen met elkaar in contact te komen. Ook in wijken waar dat minder vanzelfsprekend is. De buurten waar dit jaar hulp wordt geboden zijn uitgekozen aan de hand van onderzoek naar verbinding in de buurt. 

Socialer en veiliger

Organisatoren Douwe Egberts en Oranje Fonds hebben Burendag in het leven geroepen om buren dichter bij elkaar te brengen. De dag is ontstaan vanuit de gedachte dat buurten gezelliger, socialer en veiliger worden als buren elkaar kennen. Jaarlijks komen mensen in duizenden buurten bijeen om met elkaar iets voor de buurt te doen. Ze knappen bijvoorbeeld de straat op, leggen een buurtmoestuin aan of komen onder het genot van een kop koffie met elkaar in gesprek.

1 miljoen mensen

In 2006 organiseerde Douwe Egberts de eerste editie van Burendag met 300.000 deelnemers, waarna het Oranje Fonds als medeorganisator in 2008 aansloot. Sinds 2006 organiseerden buurten al ruim 31.000 burendagactiviteiten. Jaarlijks doen inmiddels ruim 1 miljoen mensen mee. Burendag valt altijd op de zaterdag in het vierde weekend van september, maar kan ook op de vrijdag ervoor of zondag erna gevierd worden. Buren konden via www.burendag.nl een aanvraag bij het Oranje Fonds indienen voor een financiële bijdrage van maximaal 400 euro voor hun Burendagactiviteiten.