'Als je niet kunt lezen en schrijven, leef je in een andere wereld’

'Als je niet kunt lezen en schrijven, leef je in een andere wereld’

“Als ik ergens kom, hoef ik niet meer te zeggen dat ik niet goed zie. Ik ben heel blij dat ik tegenwoordig kan lezen en schrijven. Ik schaamde me ervoor dat ik dat niet kon. Nu wil ik zoveel mogelijk mensen die met dit probleem zitten, helpen.”

Geolocation

Noord-Brabant, Tilburg

2017
17.500,=

“Op de lagere school was ik meer in het kolenhok te vinden dan in de klas”, vertelt de 67-jarige Flip. “Toen ik 13 was ben ik van school gegaan. Ik kende het alfabet niet en belandde in de textielfabriek. Later ging ik drugs gebruiken.” Uiteindelijk kwam hij zo’n zeventien jaar geleden terecht bij het missiehuis aan de Bredaseweg in Tilburg dat inmiddels is uitgegroeid tot de Stichting MST| Mensen in Beeld Houden.

Andere wereld

“Hier leerde ik lezen en schrijven. Inmiddels kan ik ook al een beetje met een computer overweg. Verder doe ik vrijwilligerswerk. Als ik mensen tegenkom die het alfabet niet kennen, dan probeer ik ze te overtuigen hierheen te komen. Je leeft echt in een andere wereld als je niet kunt lezen en schrijven.”

Kwetsbare burgers

“Flip is eigenlijk een ambassadeur van onze stichting”, zegt een van de projectleiders Bic Driessen. Het vrijwilligerscentrum voor maatschappelijke dienstverlening is een plek voor kwetsbare burgers. “In ons inloophuis ontvangen we ieder jaar meer dan 1500 mensen voor een kopje koffie, cursus, praatje en maaltijd”, gaat Bic verder. “Daarnaast komen jaarlijks ruim tweehonderd bezoekers met allerlei bureaucratische kwesties naar onze spreekuren.”

Taallessen

“Maar we doen ook heel veel aan taallessen, vooral voor migranten. Jaarlijks helpen we zo’n zeshonderd tot zevenhonderd mensen. Ze komen uit Polen, Afghanistan, China, het maakt niet uit, iedere nationaliteit is welkom. Maar de laatste tijd besteden we ook veel aandacht aan laaggeletterdheid. Niet alleen voor migranten die al heel lang in Nederland wonen maar ook voor Nederlanders.”

Ondersteunen

“Met het project Verbindend Schakelen willen we laaggeletterden ondersteunen om hun laaggeletterdheid te verbeteren. Maar ze komen niet zo één, twee, drie naar ons toe. Ze schamen zich. Daarom proberen we te signaleren wie moeite heeft met de taal. Bij een inschrijving kun je al ontdekken wie niet goed uit de voeten komt in de maatschappij. Onze 190 vrijwilligers willen hen met heel hun hart helpen. Ze hebben vroeger in het onderwijs gezeten, hebben veel geduld en doen het met passie en liefde. Daar zijn we trots op.”

Verleiden

“We beginnen trouwens niet gelijk met een taaltest of een intake, we proberen ze te verleiden. Je moet eerst een relatie opbouwen en elkaar vertrouwen. Wij vinden de sociale component heel belangrijk. Daarom zetten we ook maatjes in. De laaggeletterden krijgen les, maar kunnen er dan ook nog op een ander moment verder mee, één op één.”

Digitale weg

“Maar we dagen ze tegelijkertijd ook uit een cursus computervaardigheden te doen.” Omgaan met computers is belangrijk, weet de Marokkaanse Kalid (66). “De maatschappij gaat ervan uit dat je kennis van computers hebt. Als je niet weet hoe je digitaal de weg vindt, krijg je geen huis, geen uitkering, niets. Alle aanvragen gaan digitaal. De computerles helpt mij. Ik heb hier ook taal- en technieklessen gevolgd.”

Wederkerigheid

Kalid is al 15 jaar een fervent bezoeker. Hij voelt zich helemaal thuis. “De mensen zijn sociaal. Je kunt hier jezelf zijn. Er wordt niet gediscrimineerd. Iedereen is welkom.” Bic vult aan dat Kalid op zijn beurt ook weer helpt, in de huiskamer.

“Het draait hier om wederkerigheid. Iedereen helpt elkaar.”

Steun

De stichting krijgt steun van diverse partijen. “Het is voor ons ook belangrijk dat het Oranje Fonds en andere fondsen meedoen. Het is een blijk van waardering voor ons werk. Het geeft een goed gevoel. Met de bijdrage van het Oranje Fonds kunnen we de lokalen voor de computerlessen inrichten en het programma van Motief uitvoeren. Bij de aanvraag hebben we vooral alle kleine stapjes benoemd. Als je hulp wil moet je durven zeggen wat je doet en waar je trots op bent.”

Het Oranje Fonds steunt met € 17.500,=. Van dat bedrag koopt de stichting onder meer laptops en tablets, maar het wordt ook ingezet voor het werven en trainen van vrijwilligers en het ontwikkelen van programma’s.

Meer informatie over Stichting MST| Mensen in Beeld Houden.

Lees ook over andere gesteunde initiatieven.