‘Als deze vrijwilligers niet waren gekoppeld, was er geen vriendschap ontstaan’

‘Als deze vrijwilligers niet waren gekoppeld, was er geen vriendschap ontstaan’

“Van oudsher deed je vrijwilligerswerk gewoon. Voor je sportvereniging, je buren, noem maar op. Maar sommige vrijwilligers willen meer. Iemand die al lang collecteert kan bij ons meedoen aan onze Vrijwilligersacademie om zich verder te ontwikkelen en dan wellicht iets anders doen.”

Geolocation

Limburg, Venray

2017
25.000,=

“Bij Match voor vrijwilligers werken we met twintig enthousiaste mensen. We zijn echt een club voor en door vrijwilligers”, vertelt bestuursvoorzitter Annette Pijls die ook tijdelijk de pet van projectmanager draagt. “Als loket voor vrijwilligers en vrijwilligerswerk brengen we vraag en aanbod samen, maar richten we ons tegenwoordig ook op de ontwikkeling en persoonlijke groei van de vrijwilligers binnen de gemeente Venray.”

Vrijwilligersacademie

“Hiervoor zijn we bezig met het opstarten van diverse projecten. Zo breiden we het cursusaanbod van onze Vrijwilligersacademie uit. We willen niet alleen cursussen aanbieden die noodzakelijk zijn, zoals BHV en de Instructie Verantwoord Alcoholschenken, maar ook trainingen zoals Mindfulness en NLP.”

Vrijwilligerscafé

“Met ons Vrijwilligerscafé bieden we een plek waar vrijwilligers kunnen netwerken maar waar we ze ook in het zonnetje zetten. Niet iedereen krijgt de waardering die ze verdienen omdat er bijvoorbeeld geen budget voor is. Maar alle vrijwilligers verdienen waardering. In het café laten we hen aan het woord.”

VrijwilligersCoach

Volgens Annette is de VrijwilligersCoach een van de mooiste nieuwe projecten. “Er zijn kwetsbare mensen die graag vrijwilligerswerk willen doen maar aan hun lot worden overgelaten omdat er geen tijd is voor begeleiding. Daardoor stoppen ze snel. De VrijwilligersCoach zorgt ervoor dat ze aan de slag gaan en blijven.”

Maatschappij

 “Vrijwilligers die we normaal niet kunnen plaatsen groeien door de begeleiding uit tot goede vrijwillige krachten. We hebben mensen gehad die in de bijstand zaten en dankzij de coach weer in de maatschappij kunnen meedraaien”, vult Heidi van de Winkel, procesbegeleider vrijwilligers van de Zorggroep, aan.

Sturing

Ze merkte in de pilot dat de VrijwilligersCoach een ware steun biedt aan vrijwilligers met een rugzakje. “Ze krijgen hulp van mensen die het leuk vinden om hun kennis over te dragen. Op deze manier wordt de professional op de werkvloer ook ontlast. Hij hoeft niet naar de nieuwe vrijwilliger om te kijken, dat doet de coach.”

Vriendschap

Soms komen ze als duo ergens terecht. “Als de een goed is ingewerkt en zijn eigen weg kan gaan, vertrekt de ander om weer iemand anders te begeleiden. Onlangs koppelden we een Turkse vrouw die de taal nog niet goed sprak aan een coach. In het tehuis kreeg ze een klik met een Turkse bewoonster. Nu zien ze elkaar iedere dag. Ze gaan wandelen of drinken koffie. Als zij niet was gekoppeld dan had ze die mevrouw nooit leren kennen omdat ze niet geschikt was. En dan zou die vriendschap dus ook niet zijn ontstaan.”

Afgehaakt

“We hebben ook een Afrikaanse vrouw die traditionele kleding draagt. In het begin wisten de bewoners niet wat ze met haar aan moesten. Zonder coach was zij op haar beurt mogelijk snel afgehaakt omdat ze niet wist waarom mensen zo naar haar keken. Nu vinden de mensen haar kledingstijl geweldig en vertelt zij honderduit daarover. Zo leert ze ook weer beter Nederlands praten.”

Flexpool

Tot slot richt Match voor vrijwilligers zich op mensen die graag voor korte tijd hun handen uit de mouwen willen steken. “Het aantal vrijwilligers dat jaar in jaar uit naar een organisatie gaat om hetzelfde werk te doen, wordt steeds minder. Mensen hebben het druk en willen de regie houden over hun eigen agenda. Met de Flexpool bieden we een plek aan organisaties die op zoek zijn naar hulp voor kortdurende klussen en de moderne vrijwilliger die zelf wil bepalen wanneer en wat hij doet. Er zijn genoeg mensen die in de zomer geen tijd hebben maar in het najaar wel iets willen doen.”

Zaken op orde

“Met het geld van het Oranje Fonds, andere fondsen en de gemeente kunnen we onze ideeën uitvoeren en iets goeds neerzetten. Eerder kunnen we niet aan de slag.” Het was de eerste keer dat de stichting aan fondsenwerving deed. “Je moet staan voor datgene wat je wil bereiken”, adviseert Annette. “Weet wat je wilt en hoe je dat wilt doen. Als je dat goed voor ogen hebt, dan is het geen vervelend proces. Zorg dus dat je de zaken op orde hebt.”

Voor het realiseren van alle ideeën krijgt de stichting € 25.000,= van het Oranje Fonds.

Meer informatie over Match voor vrijwilligers.

Lees ook over andere gesteunde initiatieven.