Nationale Postcode Loterij steunt het Oranje Fonds met 15 miljoen euro

Het Oranje Fonds ontvangt dit jaar 15 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij. Dat is bekendgemaakt tijdens het Goed Geld Gala in Koninklijk Theater Carré.

In 2019 schenkt de Postcode Loterij 370,6 miljoen euro aan goede doelen, verdeeld over 117 organisaties. In totaal heeft de loterij sinds 1989 bijna 6 miljard euro geschonken aan honderden goede doelen en maatschappelijke initiatieven. Daarvan ging al 202,6 miljoen naar het Oranje Fonds sinds 2006.

De schenkingen worden gedaan dankzij de 3 miljoen deelnemers van de Nationale Postcode Loterij. De helft van hun inleg gaat naar goede doelen op het gebied van mens en natuur. Wij zijn de Nationale Postcode Loterij en alle deelnemers zeer erkentelijk voor hun steun.

Met het geld kunnen we duizenden sociale projecten en hardwerkende vrijwilligers ondersteunen in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Zo krijgen eenzame ouderen een maatje, groeien kinderen niet op in armoede en komen mensen samen in het buurthuis. Samen kunnen we ervoor zorgen dat niemand er alleen voor staat.