Groen Verbindt

Groene buurtinitiatieven laten vele mooie resultaten zien, juist ook op sociaal gebied: er vindt ontmoeting plaats, mensen komen uit een isolement, ze voelen zich fysiek en psychisch beter en krijgen meer en beter contact met buurtgenoten. Reden voor het Oranje Fonds om te starten met een speciaal ‘groen en sociaal’ programma: Groen Verbindt.

De aanmelding voor Groen Verbindt is inmiddels gesloten.

Met Groen Verbindt wil het Oranje Fonds, door gebruik te maken van de groene buitenruimte,  de sociale samenhang en de leefbaarheid in wijken en buurten versterken. Daarnaast willen wij ontmoeting tussen bewoners en cliënten van maatschappelijke instellingen en buurtbewoners bevorderen. Om daarmee ook sociale participatie en wederzijds begrip te stimuleren.

Dat doen wij op twee manieren:

  • Programma (Aanmelding gesloten)
    ten eerste door in een driejarig programma samenwerkingsverbanden van lokale buurt- en maatschappelijke organisaties, gericht op het opzetten van een gezamenlijke tuin, te ondersteunen met geld en goede raad; Lees meer
     
  • Tender (Gesloten)
    De aanmelding voor deze verkorte procedure is inmiddels gesloten.

Meer weten?
Heeft u inhoudelijke vragen over Groen Verbindt? Neemt u dan contact op met Mirjam Lammers of Carolien Brugman via 030 656 45 24 of e-mail: groenverbindt@oranjefonds.nl.