Groen Verbindt

Samen met de handen in de aarde en samen zorg dragen voor groeiende planten: het zijn manieren waarop groen mensen met elkaar verbindt. Groene buurtinitiatieven halen mensen uit hun sociale isolement en zorgen voor beter contact tussen buurtgenoten. Daarom is het Oranje Fonds februari 2016 het speciale programma Groen Verbindt gestart. Dit drie jaar durende programma biedt de deelnemers financiële ondersteuning en kennis. 

Heeft u zich niet aangemeld voor dit programma? Niet getreurd. Het programma is weliswaar al gestart, maar het Oranje Fonds biedt door het jaar heen ondersteuning aan groene sociale initiatieven. Projecten waarbij groen als middel wordt ingezet om sociale samenhang te bevorderen.

Groen als middel

Samen tuinieren …Het is een laagdrempelige manier om elkaar te ontmoeten, beter te leren kennen of te ondersteunen.  Groen is daarnaast ook een geschikt middel om verschillende groepen mensen met elkaar in contact te brengen en te verbinden. Dat men meer leert over tuinieren is belangrijk maar geen op zichzelf staand doel voor het Oranje Fonds.

Heeft u een sociaal initiatief waarbij u groen inzet als middel voor meer sociale samenhang? Bekijk dan eerst onze algemene beoordelingscriteria en lees vervolgens de specifieke richtlijnen hieronder.

Specifieke richtlijnen

  • Er moet sprake zijn van een maatschappelijke aanleiding die verder gaat dan het bevorderen van ontmoeting. Ontmoeting is namelijk inherent aan dit type projecten maar daarmee is nog niet gezegd dat het doel in het teken staat van het bevorderen van de sociale cohesie.
  • Onderbouwing van de reden waarom u groen (tuinieren) wil gaan inzetten. Welk sociaal proces tussen mensen wilt u hiermee op gang brengen?
  • Een activiteitenplan gericht op het versterken van de sociale cohesie. Dat wil zeggen dat uit het plan blijkt dat er sprake is van herhaalde ontmoeting. Naast de groenactiviteiten vinden er ook andere activiteiten plaats.
  • Er is sprake van een actieve betrokkenheid van een brede groep buurtbewoners en herhaalde ontmoeting tussen verschillende groepen mensen (kinderen, ouderen en kwetsbare mensen).
  • Het project wordt overwegend door vrijwilligers uitgevoerd. Dit komt ook tot uiting in de begroting.

Meer weten?
Heeft u inhoudelijke vragen over Groen Verbindt? Neemt u dan contact op met Mirjam Lammers of Carolien Brugman.