Meer Kansen Voor Jongeren

Voor het  programma Meer Kansen Voor Jongeren zoekt het Oranje Fonds maximaal 20 vrijwilligersinitiatieven gericht op jongeren van 16 tot 27 jaar. De initiatieven ondersteunen de jongeren bij het halen van een startkwalificatie, het vinden van een baan of een betere participatie in de samenleving. 
Bent u betrokken bij zo’n initiatief? En heeft u interesse in financiële en inhoudelijke ondersteuning? Meld u dan nu aan voor het programma Meer Kansen voor Jongeren.

Jongeren
Nederland telt ruim 2,3 miljoen jongeren van 16 tot 27 jaar. Verreweg de meesten redden zich prima. Bij een deel van deze groep, ongeveer 15 procent, gaat dit niet vanzelf en zijn de jongeren op de een of andere manier kwetsbaar. Dat komt omdat ze op een of meerdere leefdomeinen problemen hebben, zoals school, werk, wonen, financiën, zorg, sociale relaties. 

Met Meer Kansen Voor Jongeren willen we goede initiatieven een stap verder helpen. We zoeken in het bijzonder initiatieven die ervaring hebben met het werken met jongeren en die nieuwe samenwerkingen durven aan te gaan. Als voorwaarde voor deelname vragen we dan ook een samenwerkingspartner op het gebied van onderwijs, werk of zorg op te geven.

Het programma
Met Meer Kansen Voor Jongeren levert het Oranje Fonds een belangrijke bijdrage aan een goede startpositie van een grote groep jongeren. Het programma Meer Kansen Voor Jongeren bestaat o.a. uit:

  • financiering van maximaal 20 nieuwe en/of bestaande projecten die zich richten op het vergroten van kansen van 16+ jongeren d.m.v. vrijwillige inzet (bijvoorbeeld initiatieven gericht op huiswerkbegeleiding, sport als middel, loopbaanoriëntatie, etc.);  
  • samenwerking met partners  uit het bedrijfsleven die initiatieven ondersteunen met kennis en advies op het gebied van strategie, plan, coaching, bedrijfsvoering, communicatie;
  • inhoudelijke ondersteuning in de vorm van uitwisselingsbijeenkomsten, trainingen en inzet van experts en coaches;
  • een kwalitatief en kwantitatief evaluatieonderzoek.

Selectie en aanmelden
Wij zoeken sociale initiatieven die met de hulp van het Oranje Fonds nog betere resultaten kunnen boeken. Wij stellen voorwaarden aan de potentiële deelnemers voor wat betreft het plan en de eigen organisatie, maar kijken ook naar de aanpak en omgang met de jongeren en de vrijwilligers.

Het aanmeldformulier – met daarin ook de selectiecriteria en randvoorwaarden – is beschikbaar via de Mijn Oranje Fonds omgeving. De deadline is 1 december. Aanvragen die daarna worden ingediend kunnen niet worden meegenomen in de selectie. Het is belangrijk om de aanvragen volledig in te dienen. Gezien de planning is het niet mogelijk om stukken na te sturen of op te vragen. Onderdeel van de selectie is een gesprek met de beoogde projectleider. Deze gesprekken vinden plaats in januari. Mocht u hiervoor worden uitgenodigd, dan laten wij u dat voor de kerstvakantie weten.

Meer weten?
Heeft u inhoudelijke vragen over het programma dan kunt u tijdens het telefonisch spreekuur contact opnemen met Freek Mekking of Liza de Laat via tel: 030 656 45 24. Spreekuurtijden zijn op dinsdag van 15.00 - 17.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur.
U kunt uw vragen ook mailen naar: jongeren@oranjefonds.nl 

Downloads
Er zijn drie informatiebijeenkomsten geweest voor het programma. Het Nederlands Jeugd Instituut heeft in opdracht van het Oranje Fonds een verkennend vooronderzoek uitgevoerd naar jongeren in kwetsbare posities in Nederland. Deze documenten, evenals de voorwaarden en selectiecriteria en veelgestelde vragen kunt u hier downloaden.

Voorwaarden en selectiecriteria
Presentatie informatiebijeenkomst
NJi Vooronderzoek Meer Kansen voor Jongeren
Veelgestelde vragen

Film