Kansen Voor Jongeren

Voor het programma Kansen Voor Jongeren selecteerde het Oranje Fonds in 2012 twintig vrijwilligersinitiatieven die zich richtten op voortijdig schoolverlaters van 18 tot 23 jaar. De initiatieven ondersteunen de jongeren bij het halen van een startkwalificatie.

2e editie programma
Het Oranje Fonds is bezig met een 2e editie van het programma Kansen voor Jongeren. In oktober 2017 organiseren wij  drie voorlichtingsbijeenkomsten in Utrecht, Eindhoven en Zwolle waar uitgebreid wordt ingegaan op de inhoud en selectie van Kansen Voor Jongeren 2.
Meld u zich hier aan voor de voorlichtingsbijeenkomsten. De inschrijving sluit op 6 oktober. Let op: vol = vol.

Deelnemers
In totaal zijn er in het hele land 20 initiatieven geselecteerd voor Kansen Voor Jongeren. Het betreft een goede mix qua geografische ligging, aanpak en methodiek en inzet van vrijwilligers. Met deze 20 initiatieven is het Oranje Fonds de strijd tegen schooluitval aangegaan.

Jongeren
Ieder jaar verlaat een groot aantal jongeren voortijdig hun opleiding. In 2010 ging het om een groep van bijna 40.000. Deze jongeren beginnen hun maatschappelijke en economische carrière met een achterstand. In Kansen Voor Jongeren ligt de focus op de leeftijdsgroep van 18 tot 23 jaar. Het gaat hierbij om een relatief grote groep die moeilijk bereikbaar was en soms al is opgegeven. Lees meer

Potentieel
Deze groep jongeren vormt een potentieel aan toekomstige arbeidskrachten en actieve burgers. Daarnaast activeert deze doelgroep een groep mensen die graag iets wil doen voor een ander, maar geen inspiratie vindt in het huidige, meer geijkte, aanbod van vrijwilligerswerk. Zich vrijwillig inzetten voor jongeren kan een nieuwe bron van actieve burgers mobiliseren.

Het programma
Met Kansen Voor Jongeren heeft het Oranje Fonds een belangrijke bijdrage geleverd aan een goede startpositie van een grote groep jongeren. Het programma Kansen Voor Jongeren bestond uit:

  • financiering van 20 nieuwe en/of bestaande projecten waarvan het ministerie van OCW in totaal 1 miljoen euro heeft bijgedragen;
  • partners uit het bedrijfsleven met volop kennis en ervaring op het terrein van maatschappelijk verantwoord ondernemen;
  • inhoudelijke ondersteuning in de vorm van uitwisselingsbijeenkomsten en toegang tot een netwerk van experts en coaches;
  • een kwalitatief en kwantitatief evaluatieonderzoek.

Lees meer over de rol van het Oranje Fonds.

Partners
Tempo Team Foundation, Vebego BV en Albert Heijn BV zijn partners in dit programma. Deze bedrijven bieden de deelnemers training, coaching, stageplaatsen en leerplekken.

Downloads

Meer weten?
Heeft u inhoudelijke vragen over het programma dan kunt u contact opnemen met Freek Mekking of Liza de Laat via tel: 030 656 45 24 of per mail: kansenvoorjongeren@oranjefonds.nl.