Appeltjes van Oranje 2017

Kinderen die opgroeien in kwetsbare of achterstandssituaties staan centraal bij de Appeltjes van Oranje 2017. Onder de noemer Krachtige Kinderen zoekt het Oranje Fonds initiatieven die zich sterk maken voor hen.

Kind en gezin centraal
Kinderen groeien soms op in moeilijke situaties. Gelukkig zijn er veel initiatieven die zich inzetten om hen zo goed mogelijk mee te laten doen, zonder ze in een uitzonderingspositie te plaatsen. Bijvoorbeeld door kinderen te helpen zich te ontwikkelen of juist ouders te ondersteunen in de opvoeding. Ook zijn er projecten die kinderen helpen hun eigen leefomgeving mooier te maken. Het Oranje Fonds zoekt succesvolle initiatieven die zich hiervoor inzetten. Ze kunnen bijvoorbeeld mentoren koppelen aan kinderen die op school buiten de boot dreigen te vallen, of vrijwilligers laten optrekken met een gezin dat een extra steuntje in de rug kan gebruiken.   

Selectiecriteria
Om in aanmerking te komen voor een Appeltje van Oranje 2017 moet het initiatief aan de volgende voorwaarden voldoen. We zoeken sociale initiatieven gericht op kinderen van 0 tot 14 jaar die opgroeien in een kwetsbare omgeving. De initiatieven:

 • helpen hen zich te ontwikkelen of versterken hun eigen leefomgeving, of bieden opvoedondersteuning aan ouders;
 • organiseren activiteiten met, voor of door kinderen;
 • doen meer dan het beschikbaar stellen van materiaal of financiële middelen;
 • zorgen voor herhaalde ontmoeting tussen deelnemers over een langere periode;
 • betrekken vrijwilligers in hun aanpak;
 • ontplooien minimaal sinds augustus 2015 activiteiten;
 • doen dat in het Koninkrijk der Nederlanden.

Organisaties die een initiatief willen voordragen voor een Appeltje van Oranje moeten voldoen aan de volgende criteria. De organisatie:

 • moet een stabiele stichting, vereniging of coöperatie zijn, die ten minste 1 jaar bestaat;
 • moet niet in financiële nood verkeren en ook zonder de prijs kunnen voortbestaan;
 • kan alleen een initiatief aandragen als zij nog nooit eerder een Appeltje van Oranje wonnen.

Publieksstemmen
Bij de zoektocht naar de Appeltjes van Oranje krijgt ook het Nederlandse publiek een stem. De stemtiendaagse, begin december, biedt deelnemers de mogelijkheid om lokaal campagne te voeren en extra naamsbekendheid te genereren. Zo werken we samen aan de zichtbaarheid van en het draagvlak voor sociale initiatieven in ons Koninkrijk.

Prestigieuze prijs
Het Appeltje van Oranje bestaat uit een prijs van € 15.000,= en een bronzen beeldje gemaakt door Prinses Beatrix. Het Appeltje is een blijk van waardering voor bestaande, succesvolle sociale initiatieven die erin slagen verschillende groepen mensen op een bijzondere manier bij elkaar te brengen. De prestigieuze prijs wordt elk jaar in mei uitgereikt door de beschermvrouwe van het Oranje Fonds, Koningin Máxima. In lustrumjaren reikt Koning Willem-Alexander de prijs uit.

Selectieproces
In mei 2017 ontvangen drie sociale initiatieven het felbegeerde Appeltje van Oranje op Paleis Noordeinde. Ze hebben dan de volgende selectieprocedure achter de rug:

 • De eerste selectie door het  Oranje Fonds op basis van het inschrijvingsformulier en de officiële stukken. In elk van de 5 regio’s worden 8 tot 10 organisaties geselecteerd.
 • Een stemtiendaagse van 2 t/m 11 december om publieksstemmen te krijgen uit de regio.
 • Een landelijke selectiedag op donderdag 19 januari 2017, waarbij organisaties hun succesvolle initiatief presenteren aan andere geselecteerden en de jury. 
 • Organisaties uit het Caribisch deel van het Koninkrijk presenteren zich op 5 november 2016 op Curaçao aan de vakjury.
 • Selectie van de 3 winnaars door het bestuur van het Oranje Fonds uit de 10 genomineerden, in maart 2017.