Appeltjes van Oranje 2017

Kinderen die opgroeien in kwetsbare of achterstandssituaties staan centraal bij de Appeltjes van Oranje 2017. Onder de noemer Krachtige Kinderen zoekt het Oranje Fonds initiatieven die zich sterk maken voor hen.

Blijf op de hoogte
Bent u betrokken bij of kent u zo’n initiatief? Meld u dan hier aan als belangstellende. U ontvangt een e-mail als de aanmelding start in augustus.

Kind en gezin centraal
Kinderen groeien soms op in moeilijke situaties. Gelukkig zijn er veel initiatieven die zich inzetten om hen zo goed mogelijk mee te laten doen, zonder ze in een uitzonderingspositie te plaatsen. Bijvoorbeeld door kinderen te helpen zich te ontwikkelen of juist ouders te ondersteunen in de opvoeding. Ook zijn er projecten die kinderen helpen hun eigen leefomgeving mooier te maken.

Succesvol
Het Oranje Fonds zoekt succesvolle initiatieven die zich hiervoor inzetten. Ze kunnen bijvoorbeeld mentoren koppelen aan kinderen die op school buiten de boot dreigen te vallen, of vrijwilligers laten optrekken met een gezin dat een extra steuntje in de rug kan gebruiken.   

We zoeken sociale initiatieven gericht op kinderen van 0 tot 14 jaar die opgroeien in een kwetsbare omgeving. De initiatieven:

  • helpen hen zich te ontwikkelen of versterken hun eigen leefomgeving, of bieden opvoedondersteuning aan ouders;
  • organiseren activiteiten met, voor of door kinderen;
  • doen meer dan het beschikbaar stellen van materiaal of financiële middelen;
  • zorgen voor herhaalde ontmoeting tussen deelnemers over een langere periode;
  • betrekken vrijwilligers in hun aanpak;
  • ontplooien minimaal sinds augustus 2015 activiteiten.

Organisaties die een initiatief willen voordragen voor een Appeltje van Oranje moeten voldoen aan de volgende criteria. De organisatie:

  • moet een stabiele stichting, vereniging of coöperatie zijn, die ten minste 1 jaar bestaat;
  • moet niet in financiële nood verkeren en ook zonder de prijs kunnen voortbestaan;
  • kan alleen een initiatief aandragen als zij nog nooit eerder een Appeltje van Oranje wonnen.

Publieksstemmen
Bij de zoektocht naar de Appeltjes van Oranje krijgt ook het Nederlandse publiek een stem. De stemtiendaagse, begin december, biedt deelnemers de mogelijkheid om lokaal campagne te voeren en extra naamsbekendheid te genereren. Zo werken we samen aan de zichtbaarheid van en het draagvlak voor sociale initiatieven in ons Koninkrijk.