Wat zijn maatjesprojecten?

‘Maatjesproject’ is een verzamelbegrip voor projecten die vrijwilligers een-op-een koppelen aan iemand die op bepaalde punten in het leven even een coach, mentor of maatje nodig heeft. Het kan gaan om het leren van de Nederlandse taal, om het bieden van emotionele steun, maar ook om hulp bij zelfstandig wonen, of bijvoorbeeld het aangaan van sociale contacten.

De kracht van maatjesprojecten is dat zij de verbondenheid in de samenleving versterken. Het maatje opent deuren, verbreedt paden en is een steun voor de ander. Er zijn drie soorten projecten:

• Mentorprojecten
vrijwilligers helpen jongeren op weg bij hun schoolvorderingen, huiswerk, of het vinden van een stage of baan.

• Maatjesprojecten
vrijwilligers bieden deelnemers sociaal-emotionele steun, doen aan eenzaamheidsbestrijding of halen iemand uit een isolement.

• Overige projecten
projecten met een hele eigen doelstelling of doelgroep, zoals taalkoppels, of vrijwilligers die jonge gezinnen helpen bij de opvoeding.

Persoonlijk contact
Bij een maatje staan menselijke kwaliteiten centraal zoals warmte, tijd, nabijheid, respect, humor en begrip. Het maatje treedt de ander tegemoet als een gelijkwaardig persoon, waarbij de waarde van het persoonlijk contact voorop staat.

Vrijwilligers
Maatjesprojecten draaien op vrijwilligers. Zij willen iets betekenen voor mensen, die in moeilijke omstandigheden verkeren, geïsoleerd zijn geraakt of hulp willen bij het maken van goede keuzes. Dit contact is wederkerig: ook de mentor doet allerlei nieuwe ervaringen op en geniet van het contact. Professionele begeleiding van de vrijwilligers is een belangrijke voorwaarde voor het slagen van een koppeling.