Vragen over het collecteren

Vragen over het collecteren

1. Ik ben deelnemer aan de Oranje Fonds Collecte. Waar mag ik collecteren?
• 
U heeft bij uw aanmelding een collectegebied gereserveerd, u kunt van dit gebied een kaartje en een stratenlijst inzien via Mijn Oranje Fonds. Let op: u moet binnen dit gebied blijven met uw collectanten; in het gebied naast u wordt mogelijk door een andere organisatie gecollecteerd. Binnen uw collectegebied mag u de straten verdelen onder uw collectanten. U bent niet verplicht om in alle straten langs de deur te gaan, maar hoe meer u collecteert, hoe hoger uw opbrengst zal zijn.
• Als uw collectegebied een appartementencomplex bevat (bijvoorbeeld een woonzorgcentrum of gesloten woonunits), moet u eerst toestemming vragen van de beheerder om binnen het complex te mogen collecteren. Dit geldt ook als u wilt collecteren in of bij een winkelcentrum dat binnen uw collectegebied valt.

2. Wanneer mag gecollecteerd worden?

• In de meeste gemeenten geldt de vergunning voor 22 tot en met 26 mei 2018. Dit houdt in dat er maandag 21 mei 2018 (2e Pinksterdag) niet gecollecteerd mag worden. Als de vergunning afgegeven is voor 21 tot en met 26 mei 2018 en opgemerkt is dat op zondag niet huis-aan-huis gecollecteerd mag worden, geldt dit ook voor 2e Pinksterdag.
• Voor de gemeenten waar gecollecteerd mag worden van 7 tot en met 12 mei 2018 valt Hemelvaart in de collecteweek. Ook dit is een zondag en daarom mag er tijdens Hemelvaart niet huis-aan-huis gecollecteerd worden.
• In de meeste vergunning staan de tijden wanneer huis-aan-huis gecollecteerd mag worden, benoemd. Over het algemeen is dit tussen 09:00 uur – 20:30 uur.

3. Hoe oud moeten collectanten zijn om te mogen collecteren?

• Hier is geen eenduidig antwoord op te geven omdat de voorwaarden voor collecteren per gemeente verschillen. In de meeste gemeenten wordt geadviseerd om kinderen onder 16 jaar niet zonder begeleiding van een volwassene te laten collecteren. Bekijk de collectevergunning voor de voorwaarden in uw gemeente.

4. Bij hoeveel voordeuren kan een collectant aanbellen?

• Dat verschilt per buurt en per collectant. U kunt uitgaan van minimaal 100 à 150 voordeuren, tot maximaal 200 à 300 voordeuren per persoon per collectedag.
• In sommige buurten is de afstand tussen de voordeuren groot, waardoor het meer tijd kost om overal aan te bellen. Bijvoorbeeld: collectant 1 kan één avond collecteren tussen 17:30 en 20:00, collectant 2 collecteert twee avonden van 17:00 tot 21:00. Ook dat maakt verschil.

5. Ik ben deelnemer aan de Oranje Fonds Collecte. In de collectevergunning staat dat collectanten een door de gemeente gewaarmerkt legitimatiebewijs op zak moeten hebben. Ik hoefde het toch alleen maar uit te printen?

• Klopt, uitprinten is voldoende. We krijgen een standaard collectevergunning binnen van de gemeente, voor lokale collectes moet hij gewaarmerkt worden, maar voor een landelijke collecte is het voldoende dat hij door ons is aangevraagd. Vorig jaar is dit zonder problemen verlopen.

6. Ik ben deelnemer aan de Oranje Fonds Collecte. In de collectevergunning staat dat er lèges betaald moeten worden voor de vergunning. Moeten we dit bedrag betalen aan de gemeente?

• Nee, dit hoeft u als deelnemende organisatie niet te betalen. De vergunning staat op naam van het Oranje Fonds en daarom is het bedrag reeds betaald door het Oranje Fonds. 

Vragen? Neem dan contact op met iemand van de afdeling Communicatie, Fondsenwerving en Campagnes.

Lisanne de Keijzer

Coördinator collecte