Vragen over collectedeelname

Vragen over deelname aan de Oranje Fonds Collecte

1. Welke organisaties kunnen meedoen met de Oranje Fonds Collecte?
• Stichtingen en verenigingen die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en een eigen bankrekening hebben, worden van harte uitgenodigd om zich aan te melden voor de Oranje Fonds Collecte.
• U besteedt uw deel van de collecteopbrengst in Nederland, aan de doelstelling van uw organisatie.
• Organisaties die een bepaalde geloofsovertuiging en/of politiek standpunt uitdragen zijn uitgesloten van deelname aan de Oranje Fonds Collecte.

2. Hoe verloopt de verdeling van collectegebieden?
• U kunt vanaf januari 2018 via een kaart opzoeken welke collectegebieden er zijn in uw gemeente.
• Bij de aanvraag om deel te nemen (via Mijn Oranje Fonds) reserveert u een collectegebied. Zodra uw deelname definitief is, is het gebied definitief voor uw organisatie.

3. Kan onze organisatie meerdere collectegebieden reserveren?
• U kunt in meerdere gemeenten meedoen. Desgewenst met verschillende contactpersonen en/of afleveradressen voor het collectepakket. Wanneer uw deelname definitief is ontvangt u per gemeente een collectepakket. Per organisatie geldt een maximum van 4 deelnemingen.
• U kunt in eerste instantie per gemeente maximaal één collectiegebied reserveren. Op die manier bieden we meer organisaties de gelegenheid om mee te doen.
• Vanaf 1 maart is het wel mogelijk meerdere collectegebieden in een gemeente te reserveren. Heeft u voldoende collectanten en zijn er nog collectegebieden beschikbaar? Dan kunt u een extra gebied reserveren. Wanneer uw deelname definitief is ontvangt u voor elk collectegebied een collectepakket.

4. Het collectegebied is veel te groot voor mijn organisatie; ik wil maar een gedeelte van het gebied gebruiken om te collecteren. Hoe kan ik dat aangeven?
Fijn dat u uw collectegebied wilt delen met één of meerdere organisaties. Daarmee krijgen meer organisaties de kans om mee te doen met de collecte. Wilt u na uw aanmelding een mailtje sturen naar collecte@oranjefonds.nl? Benoem hierin uw organisatienaam, het gebied en in welk gedeelte u gaat collecteren.

5. Het collectegebied dat ik op het oog had is al gereserveerd. Wat kan ik nu doen?
• Wat vervelend dat u niet het gebied van uw keuze kunt selecteren! Is er geen ander gebied in de buurt beschikbaar waar u wilt collecteren?
• U kunt een mailtje sturen naar collecte@oranjefonds.nl waarin u duidelijk aangeeft om welk gebied het gaat en waar u in dit gebied graag wilt collecteren (een gebied kan bijvoorbeeld uit meerdere dorpen bestaan; dan geeft u aan in welk dorp u wilt collecteren). Wij zullen contact opnemen met de organisatie die het gebied heeft gereserveerd en zullen hen vragen of ze bereid zijn het gebied met u te delen. Zodra we hier meer over weten, ontvangt u een reactie van ons.

6. Hoe werf ik collectanten?
• Uiteraard kunt u in de eerste plaats vrijwilligers, medewerkers, teamgenoten, persoonlijke en andere relaties van uw organisatie vragen om te collecteren.
• Een andere optie is om collectanten te werven via plaatselijke media, social media of bijvoorbeeld vrijwilligerscentrale.
• Kijk op deze pagina voor een voorbeeldpersbericht voor het werven van collectanten en andere handige tips.

7. Voor hoeveel collectanten krijg ik materiaal?
• Het collectepakket is ingericht voor 20 collectanten. Deelnemende organisaties ontvangen een collectepakket met 20 legitimatiebewijzen met tips voor het collecteren, posters en 10 collectebussen. Gezien de grootte van de collectegebieden is het belangrijk dat u minimaal 10 collectanten heeft.

8. Zijn tien collectebussen te weinig?
• Het collectepakket is ingericht voor 20 collectanten. Hierbij gaan we ervan uit dat een collectebus tijdens de collecteweek meerdere keren gebruikt kan worden. Door samen te werken en de collectebussen door te geven, kunnen we de kosten voor de collecte zo laag mogelijk houden. Zo kunt u als hoofdcollectant een indeling maken wie de eerste helft van de week gaat collecteren, en wie de tweede helft van de week. Op die manier ziet u welke collectanten de bussen kunnen delen.
• Is het echt niet mogelijk dat collectanten de bussen delen? Stuur dan een mailtje naar collecte@oranjefonds.nl. We kunnen u niet bij voorbaat beloven dat we extra collectebussen toesturen (dit is geheel afhankelijk van het aantal aanmeldingen), maar we zullen kijken wat kunnen doen. 

9. Ik heb meerdere collectegebieden, maar ik heb geen collectepakket nodig voor elk gebied.
Per collectegebied ontvangt u een pakket met 10 collectebussen en 20 legitimatiebewijzen. Heeft u meerdere gebieden en is een extra pakket niet nodig? Heel fijn als u dit wilt doorgeven, dit scheelt een hoop kosten. U kunt een mailtje sturen naar collecte@oranjefonds.nl waarin u aangeeft voor welk gebied u geen collectepakket hoeft te ontvangen.

10. Wanneer kan ik het collectepakket verwachten?
Het collectepakket wordt begin mei verstuurd. Na aanmelding wordt u op de hoogte gehouden wanneer u het collectepakket kunt verwachten. Voor de alternatieve collecteweek worden de collectepakketten half april al verstuurd.

11. Wat kunnen deelnemende organisaties verwachten qua opbrengst?
De opbrengst kan verschillend zijn per deelnemende organisatie, dit is vooral afhankelijk van het aantal collectanten en het aantal uren dat zij langs de deuren gaan.