Vragen over collectedeelname

1. Welke organisaties kunnen meedoen aan de Oranje Fonds Collecte?

• Alle stichtingen en verenigingen die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en een eigen bankrekening hebben, worden van harte uitgenodigd om zich aan te melden voor de Oranje Fonds Collecte.
• U besteedt uw deel (50%) van de collecteopbrengst in Nederland, aan de maatschappelijke doelstelling van uw organisatie.
• Organisaties die een bepaalde geloofsovertuiging en/of politiek standpunt uitdragen zijn helaas uitgesloten van deelname aan de Oranje Fonds Collecte.

2. Hoe verloopt de verdeling van collectegebieden?

• U kunt via een kaart opzoeken welke collectegebieden er zijn in uw gemeente en het door u gewenste gebied reserveren, bij beschikbaarheid.
• Bij de aanvraag om deel te nemen (via Mijn Oranje Fonds) reserveert u een collectegebied. Zodra uw deelname definitief is, is dit gebied definitief gereserveerd voor uw organisatie.

3. Kan onze organisatie meerdere collectegebieden reserveren?

• U kunt als organisatie in meerdere gemeenten meedoen. Desgewenst met verschillende contactpersonen en/ of afleveradressen voor het collectepakket. Wanneer uw deelname definitief is ontvangt u per gemeente een collectepakket. Per organisatie geldt een maximum van 4 deelnemingen.
• U kunt in eerste instantie per gemeente maximaal één collectiegebied reserveren. Op die manier bieden we meer organisaties de gelegenheid om mee te doen.
• Vanaf 1 maart is het wel mogelijk meerdere collectegebieden in een gemeente te reserveren. Heeft u voldoende collectanten en zijn er nog collectegebieden beschikbaar? Dan kunt u een extra gebied reserveren. Wanneer uw deelname definitief is ontvangt u voor elk collectegebied een collectepakket.

4. Het collectegebied is veel te groot voor mijn organisatie; ik wil maar een gedeelte van het gebied gebruiken om te collecteren. Hoe kan ik dat aangeven?

Fijn dat u uw collectegebied wilt delen met één of meerdere organisaties. Daarmee krijgen meer organisaties de kans om mee te doen met de collecte. Wilt u na uw aanmelding een email sturen naar collecte@oranjefonds.nl? Benoem hierin uw organisatienaam, het gebied en in welk gedeelte u gaat collecteren.

5. Het collectegebied dat ik op het oog had is al gereserveerd. Wat kan ik nu doen?

• Wat vervelend dat u niet het gebied van uw keuze kunt selecteren! Is er een ander gebied in de buurt beschikbaar waar u wilt collecteren?
• Indien er geen ander gebied beschikbaar is, kunt u een email sturen naar collecte@oranjefonds.nl, waarin u duidelijk aangeeft om welk gebied het gaat en waar u in dit gebied graag wilt collecteren (een gebied kan bijvoorbeeld uit meerdere dorpen bestaan; dan geeft u aan in welk dorp u wilt collecteren). Wij nemen contact op met de organisatie die het gebied heeft gereserveerd en vragen hen of ze bereid zijn het gebied met u te delen. Zodra we hier meer over weten, ontvangt u een reactie van ons.

6. Hoe werf ik collectanten?

• Uiteraard kunt u in de eerste plaats vrijwilligers, medewerkers, teamgenoten, persoonlijke en andere relaties van uw organisatie vragen om te collecteren.
• Een andere optie is om collectanten te werven via plaatselijke media, social media, lokale evenementen of bijvoorbeeld een vrijwilligerscentrale. 
• Kijk op deze pagina voor een voorbeeldpersbericht voor het werven van collectanten en andere handige tips. Ook is er binnenkort een social media pakket beschikbaar.

7. Voor hoeveel collectanten krijg ik materiaal?

• Het standaard collectepakket is ingericht voor 20 collectanten. Deelnemende organisaties ontvangen een collectepakket met 20 legitimatiebewijzen met tips voor het collecteren, posters en 10 collectebussen. Gezien de grootte van de collectegebieden is het belangrijk dat u minimaal 10 collectanten heeft.

8. Zijn tien collectebussen te weinig?

• Het collectepakket is ingericht voor 20 collectanten. Hierbij gaan we ervan uit dat een collectebus tijdens de collecteweek meerdere keren gebruikt kan worden. Door samen te werken en de collectebussen door te geven, kunnen we de kosten voor de collecte zo laag mogelijk houden. Zo kunt u als hoofdcollectant een indeling maken wie de eerste helft van de week gaat collecteren en wie de tweede helft van de week. Op die manier ziet u welke collectanten de bussen kunnen delen.
• Is het echt niet mogelijk dat collectanten de bussen delen? Stuur dan een mailtje naar collecte@oranjefonds.nl. We kunnen u niet bij voorbaat beloven dat we extra collectebussen toesturen (dit is geheel afhankelijk van het aantal aanmeldingen), maar we kijken altijd wat kunnen doen voor u.

9. Ik heb meerdere collectegebieden, maar ik heb geen collectepakket nodig voor elk gebied.

Per collectegebied ontvangt u een pakket met 10 collectebussen en 20 legitimatiebewijzen. Heeft u meerdere gebieden en is een extra pakket niet nodig? Heel fijn als u dit wilt doorgeven, dit scheelt een hoop kosten. U kunt een mailtje sturen naar collecte@oranjefonds.nl waarin u aangeeft voor welk gebied u geen collectepakket nodig heeft.

10. Wanneer kan ik het collectepakket verwachten?

De collectepakketten worden in mei verstuurd. Na uw aanmelding wordt u op de hoogte gehouden wanneer u het collectepakket kunt verwachten.

11. Wat kunnen deelnemende organisaties verwachten qua opbrengst?

De opbrengst kan verschillend zijn per deelnemende organisatie. Dit is vooral afhankelijk van het aantal collectanten en het aantal uren dat zij langs de deuren gaan.

Vragen? Neem dan contact op met:

Lisanne de Keijzer

Projectleider
lisanne.de.keijzer@oranjefonds.nl
030 233 93 67