Van der Lee - Van Groeningen Fonds

Met dit Fonds op Naam willen de heer en mevrouw Van der Lee – Van Groeningen projecten steunen binnen de doelstellingen van het Oranje Fonds.

De nadruk ligt daarbij op het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen voor wie de hulp bestemd is.